Bulutta SIMULIA ile Ürününüzü Daha Hızlı Test Edin ve Doğrulayın

Yaşadığımız Dünyayı Ortaya Çıkarın | Bulutta sanal prototip oluşturma ve simülasyon

Sanal prototip oluşturma, tasarımları optimize eder, kaliteyi artırır ve geliştirme riskini azaltır. Günümüzün karmaşık ürünleri, mühendislik gereksinimlerine bağlanan ve versiyonlu geometriyi doğrudan tasarım ortamında kullanan tam özellikli bir simülasyon yeteneği gerektirir.
Basit bir internet bağlantısıyla mühendislik şirketleri, bulut üzerinde 3DEXPERIENCE® platformunun tüm gücüne erişerek projeleri için en derin simülasyon yeteneklerini elde edebilir. Hepsi rakipsiz bir fiyata! 

Buluttaki SIMULIA yeteneklerini keşfedin

Uygulama mühendisliği > Icon > Dassault Systèmes®

Uygulama mühendisliği

Uygulama odaklı çözümlere ihtiyaç duyan ürün mühendisleri ve tasarımcılar için simülasyon değeri

Çoklu fizik simülasyonu > Icon > Dassault Systèmes®

Çoklu fizik simülasyonu

3DEXPERIENCE platformunda son teknoloji fizik simülasyonlarını tamamlayın

Simülasyon veri bilimi > Icon > Dassault Systèmes®

Simülasyon veri bilimi

Daha iyi kararları desteklemek için analiz, simülasyon değerine erişim ve en iyi uygulamaların yeniden kullanımı

Structural Performance Engineer > Icon > Dassault Systèmes®

Structural Performance Engineer (Yapısal Performans Mühendisi)

Tasarım sürecinde ürünlerin yapısal performansını inceleyin ve tasarım kararlarını sezgisel bir şekilde yönlendirin.

Yapısal Performans Mühendisi, ürün mühendislerinin parça ve montajlarda, bulut tabanlı 3DEXPERIENCE® platformu üzerinde yapısal lineer ve lineer olmayan statik, doğal frekans, burkulma, modal dinamik davranış ve yapısal termal simülasyonlarını gerçekleştirebilmelerini sağlar. 

Yapısal Performans Mühendisi, ürün mühendisliği sürecinde yenilikçiliği artırır ve yapısal analiz sektöründe lider olan Abaqus teknolojisini kullanarak hızlı, gerçekçi ve yüksek doğrulukta simülasyonlarla işbirliğini güçlendirir.

Structural Engineer > icon > Dassault Systèmes®

Structural Engineer (Yapısal Mühendis)

Tasarım Mühendisleri için sezgisel Tasarım Simülasyon Aracı, ürün geliştirme sürecinde tasarımın performansını değerlendirmek için kapsamlı bir lineer yapısal analiz imkanı sunar.

Structural Designer > Icon > Dassault Systèmes®

Structural Designer (Yapısal Tasarımcı)

Tasarım sürecini yönlendirmek için lineer statik durumlar altında verimli performans analizleri gerçekleştirmek isteyen Tasarımcılar için sezgisel Tasarım Simülasyonu çözümü.

Simulation Collaborator > Icon > Dassault Systèmes®

Simulation Collaborator (Simülasyon Eşgüdümcüsü)

Gerçekçi simülasyonlar simülasyon metodlarının depolandığı bir kütüphane ve tüm simülasyon çalışmalarının bulunup takip edilebildiği tek bir konum sayesinde tüm kullanıcıların etkili tasarım kararları alabilmesini sağlar.

Demo talebinde bulunun

Get Started