Structural Designer (Yapısal Tasarımcı)

Tasarım sürecini yönlendirmek için lineer statik durumlar altında verimli performans analizleri gerçekleştirmek isteyen tasarımcılara uygun Tasarım Simülasyonu çözümü.
Structural Designer - Yapısal Tasarımcı > Simulation image > Dassault Systèmes®

Yapısal Tasarımcı, etkili tasarım kararları vermek için ürün tasarım sürecinde simülasyon kaynaklı sezgisel tasarım yönlendirmeleri sunar.

Yapısal Tasarımcı, tasarımcılar için geliştirilmiş bir araçtır. Tasarım süreci, çok sayıda yinelemeden oluşur, çok sayıda alternatif fikir ile imalata doğru ürünü başarı ile sunmanızı sağlar. Yapısal Tasarımcı ile her tasarımcı, tüm tasarım yinelemelerine ait ürün davranışlarını inceleyebilir ve ürün performansını artırıp ürün geliştirme süreci giderlerini ve süresini azaltabilir.

Yapısal Tasarımcı lineer statik, doğal frekans, burkulma ve durağan hal termal simülasyonu özellikleriyle hızlı ve verimli ürün testi imkanı sunar.

Yapısal Tasarımcı, içerdiği gömülü hesaplama lisanslama ile bir eşzamanlı simülasyon görevini 4 çekirdeğe kadar rutin yürütme özelliği sunar.  Gömülü hesaplama, bağlantılı olduğu araç ile ayrılmaz bir bütün oluşturur. Gömülü hesaplamaya erişim, bağlantılı olduğu araç ile aynı İsimli Kullanıcı veya Eşzamanlı lisans modeli takip eder.

Faydaları

 • Yapısal Tasarımcı kullanıcıları, ürün performansını görsel olarak inceleyerek daha etkili kararlar verebilir
 • Ürün tasarımına yönelik daha net bilgiler üzerinden alınan daha etkili tasarım kararları ile daha iyi tasarımlar ve ürünler oluşturulur
 • Ürün geliştirme sürecinin erken aşamalarında ürün davranışlarını inceleyebilmek, şirketlerin potansiyel zaman problemlerini engeller, giderleri azaltır ve yenilikçi ürünler geliştirmesine olanak tanır
 • Yapısal Tasarımcının sunduğu simülasyon deneyimi, tasarımcının alışık olduğu tasarım ortamına çok benzerdir
 • Parça ve takımların fiziksel davranışını simüle etme olanağı sunarak, daha fiziksel prototipler üretilmeden sanal testlerin yapılabilmesini ve ürün geliştirme sürecinin hızlandırılabilmesini sağlar
 • Sezgisel kullanıcı deneyimi, simülasyon uygulamayı tüm tasarımcılar için mümkün kılar
 • Kullanıcılar, simülasyonda nerede olduklarına ve sırada ne yapmaları gerektiğine dair devamlı olarak yönlendirilir ve kolay uygulama sağlanır
 • Gelişmiş simülasyon teknolojileri otomatik olarak kullanılır, kullanıcıya sunulan seçenekler sezgiseldir ve ürün tasarımcılarının kendi dillerinde açıklanır
 • İşbirliği 3DEXPERIENCE üzerinde kurulur
 • Veri yönetimi, işbirliği ve toplulukların hepsi, global bir çözümün parçasıdır
 • Yapısal Tasarımcıda kurulan modeller gelişmiş simülasyon araçları ile doğrudan paylaşılabilir ve bu sayede tüm simülasyon takımının tasarımcılar ile eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanabilir
 • Simülasyon Sonuçları, 3DEXPERIENCE gösterge panosundaki tüm proje paydaşları tarafından kolayca görüntülenebilir, teknik kararlar ve iş kararları konusunda dayanak olarak kullanılabilirler

Öne Çıkanlar

 • Tasarımcılardan uzmanlara, çok alanlı simülasyonlar için ölçeklendirilebilir 3DEXPERIENCE işbirliği çözümünün ve Simülasyon portföyünün bir parçasıdır
 • Kullanıcıların bir tasarım değişiminin ürün performansına etkisini CATIA ve SOLIDWORKS ile yakın ilişkilendirme içerisinde incelemesini sağlar. Böylelikle tasarımcılar, gereksinimler üzerine önerdikleri alternatiflerin etkilerini anlayarak tasarım yaparken bir yandan da sanal testler gerçekleştirebilir. Bu durum, alternatif çalışmalara olanak tanır ve daha iyi ürün kalitesi ve performansına yol açar
 • En yüksek seviyede hassasiyet ve performans için en yeni Abaqus simülasyon teknolojisini kullanarak simülasyonun her aşamasında, tüm simülasyon biçimleri için yönlendirilmiş iş akışı sunar ve kullanıcının başarılı bir ürün testi için neler yapması gerektiği adım adım anlamasına yardımcı olur

Demo talebinde bulunun

Get Started