Mühendislik ile Üretim Arasındaki Dijital Uçurumu Kapatma

İş Birliği, Ürün İnovasyonunun Anahtarıdır

Değişen Dünyada İnovasyon Sağlama

Üretim dünyası değişti. Müşteri tercihlerinin hızlı değişimi ve iş kesintileri, şirketler için yeni şekillerde iş yapma ihtiyacı doğurdu. Üreticiler, pazara sunma süresini iyileştirme ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda baskı altında hissediyor. 

İşlevsel silolar ve bağlantısız iş akışları, ürün geliştirme süreçlerinde uyuşmazlığa neden olarak ilerlemeyi geciktirir ve tepki sürelerini yavaşlatır. Bu zorluğu aşmak için üreticilerin, ürün geliştirme sürecini yeniden tasarlaması ve mühendislik ile üretim arasındaki iş birliğini dönüşümden geçirmesi gerekir.

ridging the Digital GAP between Engineering and Manufacturing> Image > Dassault Systèmes®

Ürün yaşam döngüsü boyunca çok disiplinli iş birliğinin aşağıdaki konularda nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için "Mühendislik ve Üretim Arasında Köprü Kurma" eKitabını indirin

  • Tasarımdan üretime daha hızlı geçerken çevikliği koruma, proje yönetimini kesintisiz gerçekleştirme
  • Tasarım hatalarını ve geliştirme süresini azaltma
  • Mühendislikten üretime geçiş sürecinin verimliliğini artırma, operasyonel mükemmellik sağlama
  • Her zaman güncel bir üretim tanımı sunma, gereksinim yönetimini doğru yönetme

Ürün Geliştirme Sürecini Yeniden Tasarlama

VİDEOYU OYNATIN: Disiplinler arası iş birliği tasarım hatalarını ve geliştirme süresini azaltırken inovasyonu teşvik eder. 3DEXPERIENCE platformunun ürün üreticilerinin çevikliğini korurken tasarımdan üretime daha hızlı geçmelerine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin. 

eKitabı İndirin

İndir