ENOVIA ile bulutta Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Bulut üzerindeki 3DEXPERIENCE platformu tarafından desteklenen ENOVIA, başarı tanımınızı planlamanızı sağlar.

3DEXPERIENCE ENOVIA çözümü

Dassault Systèmes tarafından geliştirilen 3DEXPERIENCE®ENOVIA iş birliği platformu, ürün geliştirme döngüsünün tamamını yönetmenizi sağlar ve ürün geliştirme süreci yönetiminin omurgası olarak bilgi sistemlerini entegre eder.

Şirketler pazardaki ihtiyaçlara cevap verebilmek için ürün yaşam döngüsünün tüm paydaşlarını birbirine bağlamalıdır. 3DEXPERIENCE ENOVIA birçok özelliği sayesinde ürün yeniliğini ve üretkenliğini artırmaktadır:

  • Ürün Yaşam Döngüsü veri yönetimi
  • Mühendislik terminolojileri tanımı
  • Şirket dosya yönetimi
  • Değişiklik yönetimi ve takibi
  • Mevzuata uygunluğun izlenmesi ve kontrolü

Buluttaki ENOVIA yeteneklerini keşfedin

İş Modelleme ve Planlama > Icon > Dassault Systèmes®

İş Modelleme ve Planlama

İşletmenizin büyümesini sağlamak için pazar fırsatlarından yararlanın.

product configuration > Icon > Dassault Systèmes®

Ürün Yapılandırması

Sorunsuz ürün geliştirme için dönüşümsel yenilikler sunun.

quality compliance management > Icon > Dassault Systèmes®

Kalite ve Uygunluk Yönetimi

Kalite standartlarını yükseltin ve uygunluk yönetimini sağlayın.

Project Manager > Icon > Dassault Systèmes®

Project Manager (Proje Yöneticisi)

Ürün tabanlı proje yönetimi, ürün geliştirme verilerini bir projeye bağlar ve proje performansını artırmak için gerçek zamanlı takip ve değerlendirme olanağı sağlar.

Project Manager (Proje Yöneticisi) gerçek zamanlı takip ve değerlendirme olanağı sağlamak için ürün geliştirme verilerini bir projeye bağlayan, teslim edilebilir ürünlere dayalı (deliverables-based) proje yönetimi sunar.

Product Release Engineer > Icon > Dassault Systèmes®

Product Release Engineer (Ürün Yayınlama Mühendisi)

Disiplinler ve değer ağı genelinde işbirliği yaparak erken tanımlama aşamasından, son doğrulama aşamasına kadar ürünlerin mühendislik tanım sürecini yönetin.

Tek bir paylaşılan mühendislik ürün tanımı sayesinde, Product Release Engineer (Ürün Yayınlama Mühendisi) mühendislerin ve diğer disiplinlerin ürün yeniliklerini daha da ileri taşımak için ürün yapılarını kolayca tamamlayıp doğrulamalarını ve güncel bilgilere erişmelerini sağlar.

Digital Mockup Validation Engineer > icon > Dassault Systèmes®

Digital Mockup Validation Engineer (Dijital Model Doğrulama Mühendisi)

Tüm Dijital Model inceleme sürecinin resmi olarak yönetilmesini sağlayarak sanal prototipleri doğrulayın ve sorunları daha hızlı çözün.

Digital Mockup Validation Engineer (Dijital Model Doğrulama Mühendisi) kullanıcıların sorunları saptamak ve etkili çözüm için 3DEXPERIENCE CATIA’daki tasarımları ve çoklu CAD tasarımını gerçek zamanlı ve işbirliğine dayalı olarak inceleyebilmelerini sağlar.

Design Reviewer > Icon > Dassault Systèmes®

Design Reviewer (Tasarım Kontrolcüsü)

Tek bir sanal ürün üzerinde küresel olarak işbirliği yapın ve sorunları gerçek zamanlı olarak çözün.

Design Reviewer (Tasarım Kontrolcüsü) alt sistem ya da bileşen düzeyinde işbirliğine dayalı dijital model incelemeleri yapılabilmesi olanağını sunarak sorunların sanal bir prototip üzerinde gerçek zamanlı olarak çözülmesini sağlar. Design Reviewer, geliştirme kararlarının nasıl alındığı tam olarak izlenebilecek şekilde, sorunların ve çözüm fikirlerinin analiz edilmesine ve iletilmesine yardımcı olur.

Configuration Engineer > icon > Dassault Systèmes®

Configuration Engineer (Konfigürasyon Mühendisi)

Yeniden kullanımı optimize etme ve ürün teklifinin olası tüm değişkenlerini karşılama.

Configuration Engineer (Konfigürasyon Mühendisi) kullanıcıların tüm ürün değişkenlerini tek bir yapılandırılmış ürün yapısı içinde tanımlamalarını sağlar. Kullanıcıların en uygun tasarım üzerinde daha kolay karar verebilmeleri için “aşırı yüklenmiş” tasarım oturumu aracılığıyla etkilenen varyantlardan parçaları gerçek zamanlı olarak alabilmelerini mümkün kılar.

Collaborative Industry Innovator > Icon > Dassault Systèmes®

Collaborative Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı Endüstri Yenilikçisi)

Collaborative Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı Endüstri Yenilikçisi) içeriği güvenli bir şekilde düzenleme, yönetme ve içerik üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan temel uygulamadır. İş süreçlerine süreklilik getirir ve gerçek zamanlı verilerden yararlanarak bilgiye dayalı kararlar alma becerisini geliştirir.

Change Manager > Icon > Dassault Systèmes®

Change Manager (Değişiklik Yöneticisi)

Değişiklik kararlarını ve görevlendirmelerini etkilenen tüm çalışma alanlarına net bir şekilde ileten, stratejik, kapalı döngü ve işbirliğine dayalı bir değişiklik süreci.

  • Kuruluşları tek bir değişiklik yöntemi altında bir araya getirin ve benzersiz organizasyonel gereksinimleri karşılayın
  • Etkilenen tüm organizasyonlardan değişiklik taleplerine dair kapsamlı etki değerlendirmesi alarak bilinçli kararlar verin
  • Değişiklik kararlarını ve görevlendirmelerini etkilenen tüm çalışma alanlarına net bir şekilde iletin
     
3D Product Architect > Icon > Dassault Systèmes®

3D Product Architect (3D Ürün Mimarı)

3D Product Architect (3D Ürün Mimarı) çoklu CAD ürün yapılarının bir web tarayıcısında görselleştirilmesini, keşfedilmesini ve dijital olarak modelinin yapılmasını sağlar.

3D Product Architect birleştirilmiş bir ürün yapısı oluşturma ve CAD kullanmadan değişiklikler yapmanın olası etkilerini görme imkanı sağlar.  3D Product Architect rolündeki tarayıcı tabanlı uygulamalar ürün tanımının kapsamlı görünümünü sağlamak için ürün yapısını olduğu kadar ilgili 3D CAD görüntüsünü de gösterir.

Collaborative Business & Industry Innovator > Icon > Dassault Systèmes®

Collaborative Business & Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı İş ve Endüstri Yenilikçisi)

Business Innovation (İş Yenilikleri) ve Industry Innovation (Endüstri Yenilikleri) rollerini kapsayan birleştirilmiş bir rol

Collaborative Business and Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı İş ve Endüstri Yenilikçisi) rolü Collaborative Business Innovator ve Collaborative Industry Innovator rollerinin birleşimidir. Collaborative Business Innovator etkili bir şekilde paylaşmak, denemek ve yenilik yapmak için sosyal topluluklar tesis etmek amacıyla yenilik değer zincirindeki tüm kullanıcıları birleştiren temel uygulamaları ve hizmetleri sunar. 

Demo talebinde bulunun

Get Started