DASSAULT SYSTEMES GİZLİLİK POLİTİKASI

3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes, dijital çağda verilerin korunmasını paydaşları için daima önemli bir konu olarak görmüştür ve kişisel verilerin işlenmesinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındadır. Bu Gizlilik Politikasında, Dassault Systèmes S.E. ve bağlı kuruluşlarının (birlikte "3DS") web siteleri, bu Gizlilik Politikasına atıfta bulunulduğunda mobil uygulamaları, markalı sosyal medya sayfaları (“Siteler”) ve 3DS tarafından müşterilerine sağlanan ürün ve hizmetler (“Hizmetler”) ile bağlantılı olarak toplanan, kullanılan, depolanan ve başka bir şekilde işlenen kişisel verilerle ilgili gizlilik uygulamaları açıklanmıştır. Kişisel verileriyle ilgili olarak bireylere sunulan hakları ve seçenekleri açıklar.

Bu Gizlilik Politikasının sonunda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde, ülkelere özgü bazı ek koşulların geçerli olabileceğini lütfen unutmayın.

BU GİZLİLİK POLİTİKASI NELERİ KAPSIYOR - ÖZET

Bu gizlilik politikası, veri sorumlusu olarak, yani hangi kişisel verilerin çevrimiçi (3DS Siteleri ile bağlantılı olarak toplama dahil) veya çevrimdışı olarak ve ne amaçla toplanacağını belirleyen taraf olarak, 3DS'nin işlediği kişisel veriler için geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • 3DS çalışanları ve adayları hakkında Kişisel Veriler;
 • 3DS’nin müşterileri veya geçerli sözleşmede belirtilen diğer üçüncü taraflar adına işlediği Kişisel Veriler.

Bu Gizlilik Politikası aşağıdakiler hakkında bilgi sağlar:

 • 3DS’nin hakkınızda toplayabileceği kişisel veri türleri (örneğin iletişim bilgileriniz);
 • Kişisel verilerin nasıl toplandığı;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve yasal dayanağı (örn. yasaya uymak, onayınız ile pazarlama amaçları için);
 • Kişisel verileriniz hakkındaki haklarınız ve seçenekleriniz: Yetki alanınıza bağlı olarak, kişisel verilerinize erişim, onları düzeltme, silme, aktarma veya işlenmesine itiraz etme hakları dahil olmak üzere kişisel verilerinizin 3DS tarafından işlenmesiyle ilgili yasal haklara sahip olabilirsiniz. Nerede yaşadığınıza bakılmaksızın, 3DS, pazarlama nedenleriyle sizinle iletişime geçilmesinden vazgeçme isteğinizi yerine getirecektir;
 • Bizimle nasıl iletişime geçileceği.

Size kolaylık sağlamak amacıyla, 3DS Sitelerinde 3DS'nin sahip olmadığı veya kontrol etmediği diğer web sitelerine veya uygulamalara bağlantı içeren köprüler yayınlanabilir. Bu Gizlilik Politikası söz konusu web siteleri veya uygulamalar için geçerli olmayıp 3DS, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden veya topladıkları kişisel verilerden sorumlu değildir. 3DS, ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin ve kullandığınız hizmetlerin gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye eder.

3DS TARAFINDAN HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANIR VE İŞLENİR

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgiyi ifade eder. Tanımlanabilir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir kimlik numarasıyla  veya gerçek kişiye özel bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen kişidir.

Her durumda, 3DS tarafından işlenen kişisel veriler, bu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar için gerekli olan verilerle sınırlıdır.

In Abhängigkeit von dem im Folgenden aufgeführten Zweck beinhalten von 3DS verarbeitete personenbezogene Daten:

 • Adlar ve soyadları, posta adresi, e-posta adresi, telefon numaraları ve iş unvanı gibi Kişisel bilgiler ve İş irtibatı bilgiler;
 • Kullanıcı kimliği, oturum açma kimliği ve parolası, profil resmi, üniversite, akademik derece, sertifika ve alınan dersler; kurum türü (şirket, okul vb.), kurum adı, kurumun büyüklüğü, departman, sektör ve alt sektörler gibi profil bilgileri;
 • 3DS Siteleri aracılığıyla dahil olmak üzere gerçekleştirdikleriniz satın alımlarla ilgili işlem bilgileri, etkinlik kayıtları ve fatura verileri (kredi kartı bilgileri, banka hesabı bilgileri gibi);
 • Sağlıkla ilgili veriler: 3DS tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılırsanız engelli bireyleri ve özel beslenme gereksinimlerini tespit etmek ve dikkate almak amacıyla sağlık bilgilerinizin yanı sıra etkinlik boyunca işlenmesi gereken diğer kişisel veriler talep edilebilir;
 • 3DS Hizmetlerini nasıl kullandığınıza dair IP ve Mac Adresleri, günlük kayıtları gibi kullanım bilgileri (aşağıda açıklandığı şekilde çerezlerden gelen veriler dahil ve gerektiğinde 3DS pazarlama tercihleri Merkezi aracılığıyla elde edilen veriler dahil).

Bu tür kişisel veriler, 3DS tarafından aşağıdaki yollarla toplanabilir:

 • Hizmetler aracılığıyla doğrudan sizden veya başka bir şekilde iletilmiş;
 • Otomatik olarak;
 • Aşağıdakiler gibi üçüncü taraflar aracılığıyla:
  • - İşvereniniz, okulunuz veya ait olduğunuz diğer kuruluş,
  • - Kişisel verilerinizi 3DS ile paylaşma yetkisi verdiğiniz üçüncü kişiler;
  • - Kamuya açık veri tabanları.

Zorunlu olarak tanımlanan kişisel verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayalıdır ancak size 3DS Hizmetlerini sağlamak için gereklidir.

3DS Hizmetlerinin geçerli veri koruma yasaları kapsamında reşit olmayan çocuklar için tasarlanmadığını lütfen unutmayın. Reşit değilseniz, ebeveyn veya vasilerinizden önceden izin aldığınız haller dışında, 3DS Hizmetlerini kullanmanıza izin verilmez. 3DS, bir çocuktan kişisel veriler topladığını öğrenirse, bu bilgileri mümkün olan en kısa sürede siler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ 3DS TARAFINDAN NEDEN İŞLENİR

3DS'in kişisel verilerinizi işleme amaçları, aşağıda açıklandığı şekilde yasal dayanaklara göre yeniden gruplandırılır. Bu tür yasal dayanakların belirli veri gizliliği yasalarına göre geçerli olmaması durumunda, her halükarda 3DS, kişisel verilerinizi yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanır. 

Onayınızla

 • 3DS Hizmetleriyle ilgili bilgi talep ettiğiniz, 3DS Sitelerine kaydolduğunuz, anketlere katıldığınız veya 3DS’nin belirli işlemler (örn. referanslarınızı veya onaylarınızı 3DS Sitelerinde yayınlamak) yapmasına izin verdiğiniz durumlar dahil ve daha genel olarak 3DS iletişim ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek üzere sizinle iletişim kurmak;
 • İhtiyaçlarınızı ve ilgilendiğiniz şeyleri belirlemek ve size en uygun Hizmetleri sunmak;
 • Size 3DS Sitelerine ilişkin kişiselleştirilmiş ve etkileşimli bir kullanım sunmak ve tüm özelliklerine erişmenizi sağlamak;
 • Hizmetler hakkındaki fikirleri ve diğer bilgileri 3DEXPERIENCE Platformu dahil olmak üzere 3DS Sitelerinin diğer kullanıcılarıyla paylaşırken profilinizle ilgili bazı kişisel bilgilerinizi göstermenizi sağlamak;

Size 3DS ürün veya hizmetlerini sunmak amacıyla anlaşma yapmak için

 • Aşağıdakileri sağlamak için: kaydolduğunuz ve katıldığınız etkinlikleri izlemek ve yönetmek ve 3DS topluluk forumlarına abone olmak dahil bir etkinlik, seminer, web semineri için kaydolmak; bir yarışmaya katılmak;
 • 3DS Hizmetlerine erişmek için bir hesap oluşturmak ve "3DEXPERIENCE ID" gibi bir kullanıcı kimliği almak.
 • 3DS'nin sizinle iş ilişkilerini yönetmesini sağlamak (satış fırsatları, ticari teklifler, satın almalar, sözleşmeler, siparişler, faturalar, 3DS Hizmetlerinin veya profesyonel hizmetlerin teslimi, desteği - 3DS Hizmetlerinin kullanıcı için temel bilgiler dahil – ve güvenliği ile bağlantılı olarak);
 • 3DS Hizmetleri ile ilgili eğitim ve/veya sertifikanızı yönetmek; söz konusu bilgileri size sunabilmek için öğrenim ilerlemenizi takip etmek;

Hizmetleri işletmek, sürdürmek, yönetmek ve iyileştirmek.

Aşağıdaki meşru menfaatlere uygun hareket etmek için:

3DS, kişisel verilerinizi meşru menfaate dayalı amaçlarla işlemeden önce, sizin (hem olumlu hem de olumsuz) üzerinizdeki potansiyel etkileri ve haklarınızı dikkate alır ve dengeler. 3DS, onayınızı almadıkça veya yasalar tarafından gerekli kılınmadıkça ya da izin verilmedikçe, kişisel verilerinizin işlenmesinin sizin üzerinizdeki etkisinin 3DS'nin kişisel verilerinizi işlemeye ilişkin meşru menfaatini aştığı durumlarda kişisel verilerinizi kullanmaz:

 • Deneyiminizi iyileştirmek; ihtiyaç ve ilgi alanlarınızı daha iyi anlamak, ayarlarınızı hatırlatmak dahil 3DS Hizmmetleri ile deneyiminizi kişiselleştirmek;
 • Halihazırda 3DS Hizmetlerini kullanıyorsanız benzer mal ve ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgileri size sağlamak;
 • 3DS'nin potansiyel müşterisi, müşterisi, tedarikçisi veya iş paydaşı adına hareket ettiğiniz durumlarda 3DS'nin iş ilişkilerini yönetmesini sağlamak (satış fırsatları, ticari teklifler, satın almalar, sözleşmeler, siparişler, faturalar, 3DS Hizmetlerinin veya profesyonel hizmetlerin teslimi, desteği - 3DS Hizmetlerinin kullanıcı için temel bilgiler dahil –,  güvenliği ile bağlantılı olarak ve eğitim);
 • 3DS Korsanla Mücadele ve Uyum programını yönetmek;
 • Analik için anonim veriler oluşturmak;
 • 3DS Siber Güvenlik Programı çerçevesinde güvenlik ve emniyetin önlenmesinin yanı sıra hileli, zararlı, yetkisiz, etik olmayan veya yasa dışı faaliyetlere karşı korumak, soruşturmak ve engellemek.

3DS, kişisel verilerinizi kamuya açık ilgili ek bilgilerle veya diğer işleme faaliyetleri aracılığıyla toplanan kişisel verilerle birleştirebilir.

Yasalara uymak

 • Yolsuzlukla mücadele yasaları, geçerli ihracat yasaları ve yönetmelikleri ve Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yönetmelikleri (EAR) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar yaptırımları ve Avrupa Birliği Konseyi Yönetmelikleri gibi dünya çapındaki yaptırım programları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uyum yasalarıyla ilgili 3DS yasal yükümlülüklerini, uygun olduğu şekilde otomatik kontroller aracılığıyla yönetmek;
 • Finansal verilerinizi bir üçüncü taraf ödeme sağlayıcısıyla tutmak;
 • Mahkeme celplerine veya devlet makamlarından gelen taleplere aşağıda ayrıntıları verilen şekilde yanıt vermek gibi yasal taleplere ve yasal sürece uymak.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE SAKLANIR

3DS, kişisel verilerinizi gerekenden daha uzun süre saklamaz ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçları  doğrultusundagerekli olduğu süre boyunca saklar. Saklama süreleri, veri kategorilerine ve işleme faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. 3DS, kişisel veriler için uygun saklama süresini belirlemek amacıyla, kişisel verilerin miktarını, niteliğini, hassasiyetini, kişisel verilerinizin izinsiz kullanımından veya ifşa edilmesinden kaynaklanan olası zarar riskini, kişisel verilerinizin 3DS tarafından işlendiği amaçları, 3DS'nin bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağını ve geçerli yasal gereklilikleri değerlendirir:

 • onayınızı verdiğiniz durumlarda onayınızı iptal edene kadar;
 • 3DS'nin sizinle veya işvereninizle sözleşme imzaladığı durumlarda, sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve geçerli yerel kanun çerçevesinde;
 • 3DS’nin, yasal iddialara itiraz etme itiraz etme veya bunların oluşturulması, uygulanması veya savunulması konusundaki çıkarlarınızı geçersiz kılan sürekli işleme için zorlayıcı meşru gerekçelerine tabi olarak; 3DS'nin kişisel verilerinizi kullanmaya ilişkin meşru menfaati bulunduğu takdirde, kişisel verilerinizin adil bir şekilde işlenmesini sağlamak için veya siz 3DS'nin kişisel verilerinizi kullanımına itiraz edene kadar sınırlı bir süre boyunca,
 • 3DS'nin yasal bir yükümlülüğe uyması gerektiğinde, saklama süresi geçerli yasalara göre belirlenir;
 • Hukuki iddiaları kanıtlamak veya bu tür iddialara karşı savunma yapmak için kişisel verilerinizin gerekli olduğu durumlarda, 3DS, kişisel verilerinizi saklama süresinin sonuna kadar veya söz konusu iddialar uzlaşmaya varılıncaya kadar saklayabilir.

Saklama süresinin sonunda kişisel verileriniz, veri koruma standartlarına uygun süreç ve yöntemler kullanılarak silinecek veya anonim hale getirilecektir.

3DS KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIR

3DS, bilgi kiralamaz veya satmaz. Ancak belirli iş amaçları için gerekli kişisel verilerinizi aşağıdaki kategorilerde bulunan kuruluşlarla paylaşabilir:

 • 3DS grubu dahilinde: 3DS Grubu dünya çapında çok katmanlı bir kuruluş olup, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Avrupa'da bulunan,  ve ihtiyaçlarınıza yanıt veren proaktif hizmetler sunar. Bu küresel ortamda, 3DS'nin bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar doğrultusunda (örneğin size müşteri desteği sağlamak için) kişisel verilerinizi paylaşması gerekebilir.
 • 3DS güvenilir paydaşları ile:
   • - Etkinlik veya pazarlama sponsorları: 3DS, birlikte etkinlikler veya pazarlama promosyonları düzenlediği 3DS yetkili satıcıları gibi güvenilir sponsorlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.Bir etkinliğe kaydolduğunuzda, 3DS etkinlik hakkında iletişim ve fikir alışverişi amacıyla adınızı, şirketinizi ve e-posta adresinizi aynı etkinliğin diğer katılımcıları ve sponsorları ile paylaşabilir.
   • - 3DS iş ortakları (https://www.3ds.com/partners/ und https://www.solidworks.com/tr/how-to-buy/find-solidworks-reseller/): 3DS, size veya işvereninize uygun teklif veya hizmetleri sağlamak üzere size atanan yetkili satıcılar gibi 3DS iş ortaklarıyla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
   • - 3DS adına hareket eden üçüncü taraflar: 3DS gerektiğinde 3DS adına Hizmetleri (3DS Hizmetlerini satın almanıza olanak sağlayan eğitim, müşteri desteği, barındırma, ödeme hizmetleri, e-posta teslimi ve veritabanı yönetimi hizmetleri gibi) uygulamak ve sağlamak için 3DS’ye sağladıkları hizmetler süresince üçüncü taraf şirketleri ve kişileri işe alabilir ve kişisel verilerinizi onlarla paylaşabilir. Bu üçüncü taraflar, kişisel verilerinizi yalnızca 3DS'nin belirttiği şekilde ve bu Gizlilik Politikası ile tutarlı bir şekilde kullanacaktır ve kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla kullanmaları veya açıklamaları yasaktır.
 • Üçüncü taraflar yürürlükteki yasalara uyacaktır, yürürlükteki yasaya bağlı olarak 3DS, (a) iyi niyetle bu ifşanın yasal sürece uymak için makul olarak gerekli olduğuna inanırsa (örneğin, bir emir, mahkeme celbi veya başka bir mahkeme emri) kişisel verilerinizin bir kısmını hükümete veya kolluk kuvvetlerine veya özel taraflara ifşa edebilir, (b) 3DS Hizmetlerini yöneten hüküm ve koşulları uygular, (c) 3DS’nin, 3DS müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korur ve (d) hileli, zararlı, yetkisiz, etik olmayan veya yasa dışı faaliyetlere karşı korur, soruşturur ve bunları engeller. 3DS, geçerli yasalara uyduklarından emin olmak için talepleri gözden geçirecektir. Bir talep çok fazla bilgi isterse, 3DS bunu daraltmaya çalışacak ve mümkünse herhangi bir bilgi üretmeye itiraz edecektir.
 • 3DS’nin yasal ve ticari çıkarlarına hizmet etmek veya bunları korumak için üçüncü taraflara: 3DS, kişisel verileriniz de dahil olmak üzere işinin veya varlıklarının bir kısmını veya tamamını birleşme, konsolidasyon, devralma gibi bir iş anlaşması (veya potansiyel iş anlaşması) ile bağlantılı olarak veya varlıkların yeniden düzenlenmesi veya satışı veya iflas veya 3DS'nin kontrolünün değişmesi veya tamamen veya kısmen tasfiye edilmesi durumunda satabilir, devredebilir veya başka bir şekilde paylaşabilir. Bu durumda 3DS, alıcının bu Gizlilik Politikasına uymasını zorunlu kılmak için uygun çabayı gösterecektir.

ULUSLARARASI VERİ AKTARIMLARI

Bir 3DS Sitesine erişirken, bunları kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, 3DS Sitesinden gizlilik yasalarının sizin yetki alanınızdakiler kadar koruyucu olmayabileceği farklı bir ülkede bulunuyorsanız kişisel verilerinizin kendi ülkeniz dışında bir ülkeye aktarılmasını kabul ettiğinizi lütfen göz önünde bulundurun.

Dünya çapında çok katmanlı bir organizasyonun parçası olarak 3DS, kişisel verilerinizi bir ülke veya bölgeden Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika’nın herhangi bir yeri dahil olmak üzere başka bir ülke veya bölgeye aktarabilir. Bu, örneğin 3DS size eğitim, müşteri desteği veya barındırılan hizmetler gibi Hizmetler sağladığında olabilir.

3DS, kişisel verilerinizi ülkenizin yetkilileri (örneğin Avrupa Komisyonu) tarafından yeterli düzeyde kişisel veri koruması sağlamadığı düşünülen ülkelere aktardığında, aktarım, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Standart Sözleşme Maddeleri, aktarım için bilgilendirilmiş onayınız ve veya diğer ilgili mekanizmalar gibi ülkenizin yetkilileri tarafından kişisel veriler için yeterli koruma sağladığı kabul edilen önlemlere dayalı olacaktır.

3DS'nin kişisel verilerinizi aktarmak için kullandığı mekanizma hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

HAKLARINIZ NELERDİR

Geçerli veri koruma yasalarına bağlı olarak, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hakların bir kısmına veya tümüne sahip olabilirsiniz:

 • kişisel verilerinize erişme;
 • 3DS tarafından depolanan kişisel verilerinizin bir kopyasını alma;
 • kişisel verilerinizin düzeltilmesini, tamamlanmasını, güncellenmesini veya silinmesini talep etme;
 • işlemeyi kısıtlama;
 • işleme meşru menfaatlere dayanıyorsa kişisel verilerinizin belirli bir şekilde işlenmesine itiraz etme;
 • veri taşınabilirliği t; ve.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi onayınıza göre gerçekleşiyorsa bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz (örn. pazarlama iletişimlerinden vazgeçme veya abonelikten çıkma).

Bir hesabınız bulunuyorsa hesabınızda oturum açarak haklarınızı kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, talebinizi buradan ileterek haklarınızı kullanabilirsiniz: https://www.3ds.com/tr/privacy-policy/contact.

Talebin kapsamına bağlı olarak ve geçerli yasalar kapsamında izin veriliyorsa 3DS, söz konusu taleple bağlantılı masrafları karşılamak için makul bir ücret talep edebilir.3DS, geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olarak sınırlı durumlarda kişisel verilerinize erişimi reddedebilir.

3DS, kimliğinizi doğrulamak veya talebinizi işleme koymak için sizden belirli bilgiler isteyebilir. Geçerli yasalar, 3DS’nin talebinizi reddetmesini gerektirebilir veya buna izin verebilir, ancak her durumda 3DS, yasal kısıtlamalara tabi olarak size tutumuyla ilgili bir açıklama sağlayacaktır.

SEGURANÇA DE DADOS

3DS, aktarım sırasında ve söz konusu verilere sahip olduğu andan itibaren, kişisel verilerinizi kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik ve tahribata karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Ancak 3DS kişisel verilerinizi korumaya çalışırken, İnternet'e bağlı kaçınılmaz riskler göz önüne alındığında, herhangi bir sızıntıya karşı tam korumayı garanti edemez.

Kişisel verilerinize izinsiz erişilmesini engellemek için tedbirli davranmanız önemlidir. Parolanızın ve hesabınızda görünen bilgilerin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Bu nedenle paylaşımlı (ortak) bir bilgisayarı kullanmanız durumunda oturumunuzu kapattığınızdan emin olmalısınız.

ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER

3DS tarafından kullanılan çerezler

3DS Hizmetlerindeki tarama deneyiminizi  iyileştirmek için 3DS, kişisel verilerinizi işleyebilecek çerezler veya başka benzer teknolojileri kullanır.

3DS, Hizmetlere bağlı olarak farklı çerez türleri kullanır:

 • Kesinlikle gerekli olan çerezler 3DS Hizmetlerini doğru bir şekilde  kullanmanız için gerekli olduğundan her zaman kullanılır ve kapatılamaz. Örneğin, kişiselleştirme ayarlarınızı kaydetmenizi (dil seçimi, hizmet sunumu, alışveriş sepetinizi kaydetme) sağlar.
 • İşlevsel çerezler siz 3DS Hizmetlerini kullanırken bilgi toplayarak size daha kişisel bir deneyim ve optimize edilmiş özellikler sunmak üzere 3DS Hizmetlerinin performansını iyileştirmek için kullanılır. İşlevsel çerezler ayrıca, 3DS Sitelerine gelen trafik ve kullanıcıların 3DS Hizmetlerini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanılan analitik ve performans çerezlerini içerir. Toplanan bilgiler, 3DS Sitelerini ziyaret edenlerin sayısını, sizi 3DS Sitelerine yönlendiren web sitelerini, 3DS Sitelerinde ziyaret ettiğiniz sayfaları, 3DS Sitelerini günün hangi saatinde ve ne kadar süreyle ziyaret ettiğinizi, daha önce 3DS Sitelerini ziyaret edip etmediğinizi ve diğer benzer bilgileri içerebilir. 3DS, bu bilgileri 3DS Sitelerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak, geniş demografik bilgiler toplamak ve 3DS Sitesindeki faaliyet düzeyini izlemek için kullanır.
 • Reklam amaçlı çerezler, ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve size kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş içerik sağlamak için 3DS tarafından veya üçüncü taraflarca uygulanır. Kişisel verileri doğrudan depolamaz, ancak tarayıcınızın ve İnternet cihazınızın benzersiz kimliğine dayanır.

3DS tarafından kullanılan çerezlerin ayrıntılı listesini ve amaçlarını görmek için buraya tıklayınız.

Çerezleri devre dışı bırakmak

İşlevsel ve reklam amaçlı çerezleri istediğiniz zaman çerez başlığından veya Sitenin alt bilgi kısmındaki “Çerez tercihlerimi yönet” bağlantısına tıklayarak kaldırabilir veya reddedebilirsiniz. Ancak, belirli çerezler kabul etmediğiniz takdirde Hizmetlerin bazı işlevleri ve özellikleri düzgün çalışmayabilir ve kullanımlarında bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Örneğin, 3DS bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı tanıyamayabilir ve 3DS Sitelerini her ziyaret ettiğinizde oturum açmanız gerekebilir. Reklam amaçlı çerezleri kaldırmayı seçerseniz, reklamları görmeye devam edersiniz, ancak bunlar sizinle alakalı olmayabilir.

İLETİŞİM - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

3DS, kişisel verilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt eder: Aşağıdaki durumlarda, belirtilen form aracılığıyla 3DS Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz: https://www.3ds.com/tr/privacy-policy/contact/:

 • bu Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız varsa;
 • kişisel verilerinize erişirken veya yukarıda açıklanan haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız;
 • kişisel verilerinize erişirken veya yukarıda açıklanan haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız;
 • kişisel verilerinizin güvenliğinin tehlike altında olduğuna veya kötüye kullanıldığına dair bir nedeniniz varsa.

3DS Küresel Veri Koruma Sorumlusuna şikayette bulunarak bir hak talebi bildirmek istediğinizde, bu Politikanın sonunda belirtilen adrese bir mektup göndermeniz veya yukarıda belirtilen formu kullanarak hak talebinizi iletmeniz gerekir; bu formda (formun gerektirdiği bilgilere ilaveten ve hak talebinin türüne bağlı olarak) ilgili işleme faaliyetinin adı veya referansı ve 3DS Küresel Veri Koruma Sorumlusu tarafından makul bir şekilde talep edilen tüm ek bilgiler yer almalıdır t.

Avrupa Birliği, Lihtenştayn, Norveç veya İzlanda'da ikamet ediyorsanız bulunduğunuz yerdeki veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Uygun olduğu durumlarda, 3DS Yerel Veri Koruma Görevlilerinin iletişim bilgileri aşağıdaki ek ülke veya bölgesel şartlarda mevcuttur.

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ VE BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

3DS, bu Gizlilik Politikasını 3DS gereklilikleri ve koşullarına uygun olarak herhangi bir zamanda veya geçerli yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği durumlarda değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. 3DS, gizlilik uygulamalarına ilişkin en son bilgiler için bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi tavsiye eder. Bu Gizlilik Politikasında önemli değişiklikler meydana gelirse, 3DS sizi e-posta yoluyla veya size ulaşma olasılığının makul olduğunu düşündüğü başka bir şekilde bilgilendirebilir. Bu, 3DS Sitelerinde belirli bir duyuru yayınlamayı içerebilir.

Bu Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, 3DS tarafından yeni şartların yayınlanması ve/veya Hizmetlerdeki yeni değişikliklerin uygulanması üzerine geçerli olacaktır.

Dassault Systèmes Headquarters 

10, Rue Marcel Dassault

78140 Vélizy-Villacoublay

FRANCE

Son değişiklik: 29 Ocak 2024