Project Manager (Proje Yöneticisi)

Project Manager (DPM - DPM - Proje Yöneticisi) > Simulation Image > Dassault Systèmes®

Ürün tabanlı proje yönetimi, ürün geliştirme verilerini bir projeye bağlar ve proje performansını artırmak için gerçek zamanlı takip ve değerlendirme olanağı sağlar.

Project Manager (Proje Yöneticisi) gerçek zamanlı takip ve değerlendirme olanağı sağlamak için ürün geliştirme verilerini bir projeye bağlayan, teslim edilebilir ürünlere dayalı (deliverables-based) proje yönetimi sunar.

Project Manager teslim edilebilir ürünlere dayalı proje yönetimi sunar. Proje geliştirme verileri proje yürütmeye bağlanarak proje durumunun gerçek zamanlı olarak takip edilmesi sağlanır. Proje yöneticilerinin birden fazla sisteme danışmaları ya da ekip üyelerinden proje durumu ile ilgili bilgileri manuel olarak toplamak için zaman harcamaları gerekmez. Bunun yerine, ilerlemeyi değerlendirme, riskleri saptama ve azaltma ve programa uygun hareket etmek ya da hızlanmak için kaynakları ayarlama gibi gerçek proje yönetimi etkinliklerine odaklanabilirler.

Proje yöneticileri ürün portföyünü yönetmek için kullanılan projelerin takibi özelliği sayesinde ürün portföyü tanımlama ve geliştirme süreçlerini ilişkilendirebilirler. Portföy kararlarının etkileri proje programına dayalı olarak hemen değerlendirilebilir. Sonuç olarak, bir proje yöneticisi sorunları kolayca anlayıp çözebilir ve proje yürütme sürecini geliştirip performansı önemli ölçüde artırabilir.

Faydaları

Değer Katmayan Görevleri Azaltma
Teslim edilebilir ürünlere dayalı proje yönetimi sayesinde, ürünlerin gerçek zamanlı durumunu sağlamak için ürün geliştirme verileri projeye bağlanır. Sonuçta proje yöneticileri veri toplamaya daha az zaman ve ilerlemeyi değerlendirmeye, riskleri saptayıp azaltmaya ve programa uygun hareket edecek ya da hızlandıracak şekilde, kaynakları ayarlamaya daha çok zaman ayırabilirler.

Daha İyi Kararlar Alma
Proje yöneticileri tümü özelleştirilmiş bir proje gösterge panelinden olmak üzere, gerçek zamanlı proje verilerini görüp paylaşabilir, görevleri, sorunları ve riskleri takip edebilir ve teslim edilebilir ürünleri doğrulamak ve bilgiye dayalı kararlar vermek için tüm detaylara göz atabilirler.

İşbirliğini Artırma
Kaynakları, teslim edilebilir ürünleri ve görevleri birbirlerine bağlayarak proje yöneticileri ve ekip üyeleri daha etkili işbirliği yapabilir ve yenilik sürecini hızlandırabilirler. Tüm proje içeriği ve teslim edilebilir ürünler erişimin kontrol edildiği klasörlerde güvenle muhafaza edilir.

En İyi Uygulamalardan YararlanmaProje yöneticileri en iyi uygulamaları kapsayan proje ve kaynak şablonlarını kullanarak önceki bilgi birikiminden yararlanabilirler. Böylece projeye hızlı bir başlangıç yapar ve kurumsal standartlara tam olarak uyulduğundan emin olurlar. 

Projeleri Daha İyi YürütmeProje yöneticileri, projenin her dönüm noktasında ilerlemeyi takip etmek için kontrol noktalarından faydalanabilirler. Karar verme ölçütleri ve projeyi bir sonraki aşamaya taşımak için kontrol listeleri sürece dahildir. Proje denemeleri, proje yöneticilerinin ana planı değiştirmeden önce planlanan alternatiflerin etkisini değerlendirebilmelerini sağlar. Ürün geliştirme sürecinde, Proje Dönüm Noktalarının ürün veri yapısını (örn. BOM, CAD Ürün Yapısı, Gereksinim Özellikleri …) yapılandırmak için etkililik ölçütleri olarak kullanılabileceğini unutmayın.

Öne Çıkanlar

  • Ürün geliştirme verilerini ve teslim edilebilir ürünleri projeye bağlayın
  • Projeleri gerçek zamanlı olarak takip edin ve değerlendirin
  • Etkileşimli Gantt tablolarını kullanarak kolayca görevler oluşturun ve bunları güncelleyin
  • Sınıflandırmalar ve kitaplıklar kullanarak büyük karmaşık projeleri etkili bir şekilde yönetin
  • Projenin ilerleyişinin gerçekçi bir görünümünü sunmak için görev ağırlığını kullanın
  • İş yapılarını, kaynakları ya da bütçeyi yansıtan proje şablonlarından yararlanın
  • Projelerin kadrolarını kaynak talep süreçlerini kullanarak oluşturun
  • Değişen proje programlarını ana hatlar ve denemeleri kullanarak etkili bir şekilde yönetin
  • Riskleri ve sorunları ortaya çıkarıp yönetin ve proje üzerindeki etkilerini en aza indirgeyin.

Demo talebinde bulunun

Get Started