Collaborative Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı Endüstri Yenilikçisi)

Collaborative Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı Endüstri Yenilikçisi)  > Image > Dassault Systèmes®

Collaborative Industry Innovator (İşbirliğine Dayalı Endüstri Yenilikçisi) içeriği güvenli bir şekilde düzenleme, yönetme ve içerik üzerinde işbirliği yapmak için kullanılan temel uygulamadır. İş süreçlerine süreklilik getirir ve gerçek zamanlı verilerden yararlanarak bilgiye dayalı kararlar alma becerisini geliştirir.
 
Collaborative Industry Innovator uygulaması teknik belgeler de dahil olmak üzere, içeriği depolama, paylaşma ve yönetme,  web tarayıcısında bir ürün yapısını yeniden kullanma ve ürün yapısında gezinmek için ilgili verileri ve bilgileri arama ve bulma, 3D içeriği kolayca görüntüleme ve karşılaştırma ve görevleri kullanarak çalışma sürecini kolayca düzenleme, ayarlama, paylaşma ve sürece erişme özelliklerini kapsar.

Uygulama, birden fazla CAD uygulamasının doğrudan tek bir ürün tanımına katkıda bulunabilmesini sağlar ve ayrı ya da kısmi ürün yapılarını bağımsız olarak yönetme ve birleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Faydaları

Etkili İşbirliği Yapma 
3DEXPERIENCE® platformunda belgelere ve verilere güven içerisinde erişin, paylaşın ve bunları yönetin. Herhangi bir yerde bulunan ekip üyeleri tarafından her zaman erişip kullanılabilen tek bir bilgi kaynağıyla işbirliği sürecini iyileştirin. Microsoft Office ile sorunsuz entegrasyon, teknik olmayan ekip üyeleri de dahil olmak üzere, herkesin benzer bir ortamda çalışmasını sağlar.
 
Eşzamanlı Tasarım Olanağı Sağlama 
Tasarımcıların paralel olarak çalışabilmeleri için ürün yapısını 3DEXPERIENCE platformunda veri olarak yönetin. Tasarımcılar kendi CAD ya da çok disiplinli uygulamalarında çalışan diğer işbirlikçiler tarafından yapılan güncellemelere anında erişir. Bu, eşzamanlı tasarım sağlar ve bu da, gelişmiş karar verme süreci ve daha hızlı tasarım olgunluğuyla sonuçlanır.
 
Hataları Azaltma
Yaşam döngüsü özelliklerine doğrudan CAD uygulamasından erişin. Yaşam döngüsü yönetimi hata olasılığını azaltmak için işlevler arası ekiplerin her zaman tasarım ve ilgili verilerin en güncel sürümleriyle çalıştıklarından emin olunmasına yardımcı olur. Tasarımcılar bir sonraki olgunluk düzeyine ulaştıklarında, paydaşlar bildirimler alır.
 
Çalışma Tekrarları ve Gecikmeleri Azaltma
Standart ya da şirket parça kitaplıklarında gereksinimleri karşılayan parçaları kolayca arayın ve sınıflandırın. Tablo ve grafik görünüm arasında çapraz vurguları kullanarak gözden geçirme ya da modifikasyon için bileşenleri hızla saptayın. Ürün yapısı ya da tasarımındaki güncellemeler için bileşenlerin doğru saptanması, çalışma tekrarlarını ve gecikmeleri azaltır. Zamandan tasarruf etmek, maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak için mevcut parçaları yeniden kullanın.
 
Düzenli Kalma 
Oluşturma aşamasından tamamlama aşamasına kadar, bireysel ve paylaşılan görevleri sezgisel şekilde düzenleyin, görüntüleyin ve takip edin. Sorumlu kişi, teslimat tarihi ve ilgili içerik de dahil olmak üzere, görev bilgilerine kolayca erişin. Projelerin tanımlanan dönüm noktalarına uygun olarak ilerlediklerinden emin olmak için görev durumunda gerçek zamanlı şeffaflığı muhafaza edin.

 

Öne Çıkanlar

  • Yenilikçi ürünler ve deneyimler geliştirmek için etkili ve güvenli işbirliği
  • CAD uygulaması ya da Microsoft Office içinde erişilebilir ürün veri ve yaşam döngüsü yönetimi özellikleri
  • Tüm disiplinler ve CAD uygulaması genelinde eşzamanlı tasarım için tek ve birleştirilmiş ürün yapısı
  • Özel ürün yapılandırmaları da dahil olmak üzere, tümü web tarayıcısında gelişmiş ürün yapısında gezinme ve filtreleme özellikleri
  • Tarayıcı tabanlı 3D görselleştirme ve 3D karşılaştırma, ölçüm ve bölümlere ayırma için geometrik analiz aracı"

Demo talebinde bulunun

Get Started