Wspomaganie procesów projektowania w CATIA V5
z dowolnego miejsca

Ograniczenia nie muszą dotyczyć dostępu do Twoich projektów!

Czy ograniczenia związane z obecnym kryzysem wpłynęły negatywnie na realizację Twoich projektów lub dostęp do danych?

Dla użytkowników CATIA V5 oferujemy pełną moc platformy 3DEXPERIENCE® w chmurze, aby Twoja firma i prace projektowe były odporne na zakłócenia. Ty i Twój zespół możecie wspólnie realizować prace projektowe z domu … lub z dowolnego innego miejsca.

Wystarczy zwykłe połączenie internetowe, aby uwolnić dane projektowe przechowywane lokalnie i udostępnić je w centralnym środowisku za pomocą współdzielonych pulpitów. Twoja przewaga? Aktualizacja danych w chmurze w czasie rzeczywistym sprawi, że Twoje projekty będą realizowane bardziej efektywnie i elastycznie. Podziel się postępem swoich prac, wiedzą i doświadczeniem w łatwo dostępnym, spójnym i bezpiecznym środowisku. Jednocześnie, dzięki 3DEXPERIENCE w kontekście inicjatywy CONNECTED ENGINEERING, możesz poszerzyć swoje możliwości projektowe.

Wykorzystaj to, co najlepsze z obu światów: zachowaj środowisko projektowe oraz dane V5 i zarządzaj projektami wspólnie z zespołami pracującymi zdalnie.

Webinarium: CATIA CONNECTED ENGINEERING

Nagranie z: 06.08.2020

Ci, którzy pracują w środowisku CATIA V5 często mówią nam, że podobają im się nowe możliwości CATII na platformie 3DEXPERIENCE. Niestety firmy, w których pracują, są zobowiązane dostarczać projekty wykonane w CATIA V5.

A gdybyś miał(a) dostęp do nowych możliwości platformy 3DEXPERIENCE, nadal pracując w dobrze znanym środowisku CATIA V5?

Podczas tego webinarium pokażemy realizację podstawowych procesów współpracy i udostępniania plików (także tych, zdefiniowanych za pomocą CATII V5) na platformie 3DEXPERIENCE. Demonstracja będzie przeprowadzona „na żywo” w środowisku 3DEXPERIENCE w chmurze.

Webinarium: CATIA CONNECTED ENGINEERING - Collaborative Designer for CATIA V5

Nagranie z: 20.08.2020

Dla tych, którzy pracują z CATIA V5 integracja to znacznie więcej, niż tylko zarządzanie plikami 2D/3D na platformie 3DEXPERIENCE. Dostęp do zasobów platformy bezpośrednio z CATII V5 czy definicja zadań do wykonania oraz wspomaganie procesu wprowadzania zmiany konstrukcyjnej to tylko niektóre korzyści wynikające z integracji z platformą 3DEXPERIENCE.

CONNECTED ENGINEERING to łatwy dostęp do danych (także modeli 3D), a także pewność, że są one kompletne i aktualne. Każda informacja (zwykle zapisana jako plik) jest przydatna w realizacji celów biznesowych firmy tylko jeśli możesz:

• Łatwo odszukać informację wtedy, kiedy jest potrzebna

• Przeglądać w razie potrzeby

• Zrozumieć zawartość

• Skorzystać w takim zakresie w jakim to jest potrzebne do realizacji Twoich zadań

• Mieć pewność, że to co widzisz jest prawdziwe i aktualne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to nie możesz pozostać obojętny. Zobaczysz na żywo przykłady realizacji typowych zadań na platformie 3DEXPERIENCE w chmurze.

 

Webinarium: CATIA CONNECTED ENGINEERING - 3D Product Architect

Nagranie z: 15.10.2020

Definiowanie struktury produktu (zespoły, podzespoły oraz pojedyncze komponenty) to tradycyjnie domena użytkowników systemów CAD. Czy może być inaczej?

Tak. Rola 3D Product Architect, dostępna na platformie 3DEXPERIENCE, umożliwia nie tylko wizualizację, ale także definiowanie i modyfikacje struktury dowolnego produktu. Także takiego, którego komponenty są zdefiniowane w różnych systemach CAD! Co więcej, wszystko to jest dostępne w przeglądarce internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to nie możesz pozostać obojętny. Zobaczysz na żywo przykłady realizacji typowych zadań architekta produktu na platformie 3DEXPERIENCE w chmurze.

 

CATIA V5: Ciągłość oraz swoboda dostosowania procesów projektowania… więc pozostajesz na szybkim pasie

Nagranie z: 27.10.2020

Rosnąca złożoność produktów, uciążliwe technologie, mało efektywna współpraca oraz wymiana danych, a także obecna sytuacja stawiają przed globalnymi dostawcami OEM, ale także małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ogromne wyzwania, aby sprostać aktualnym wymaganiom rynku.

W kolejnym z serii naszych webinariów pokazujemy Ci, jak usprawnić Twój istniejący proces rozwoju w środowisku CATIA V5 za pomocą sprawdzonych w przemyśle narzędzi i procesów oraz jak dostosować go do przyszłości.

Dowiedz się co zrobić, aby w pełni wykorzystać potencjał CATIA V5, a dzięki unikalnej integracji z platformą 3DEXPERIENCE® w chmurze, skorzystaj z najnowszych technologii, oczywiście zachowując znane sobie środowisko V5.

Zaawansowana wizualizacja, VR oraz inżynieria odwrotna (CATIA 3DEXPERIENCE®)

Nagranie z: 05.11.2020

Podczas tego webinarium pokażemy Państwu, jak na podstawie rezultatów skanowania zrekonstruować model powierzchniowy na platformie 3DEXPERIENCE, a następnie po ustaleniu materiałów oraz tekstur powierzchniowych wykonać fotorealistyczny rendering lub analizę jakości modelu przestrzennego za pomocą zintegrowanych narzędzi z obszaru VR.

Przedstawimy nie tylko zaawansowane metody wizualizacji modeli przestrzennych i przykłady zastosowania wirtualnej rzeczywistości (VR) na platformie 3DEXPERIENCE®, ale także różne aspekty rekonstrukcji powierzchni na podstawie rezultatów skanowania obiektów rzeczywistych (inżynieria odwrotna).

Analiza rozkładu mas, symulacje kinematyczne oraz optymalizacja topologiczna kształtu

Nagranie z: 10.11.2020

Podczas tego webinarium przedstawiamy nowe metody definiowania optymalnego kształtu projektowanych komponentów, symulacji kinematycznych oraz analizy rozkładu mas w projektowanym produkcie.

Trzy role platformy 3DEXPERIENCE® wspomagają realizację procesów wymienionych w tytule tego webinarium:

 • Weight & Balance Analyst
 • Mechanism Simulation Designer
 • Function Driven Generative Designer

Zainteresowany?

Kompletny pakiet wiodących w branży rozwiązań, w tym CATIA, SIMULIA, ENOVIA i DELMIA, jest dostępny w zintegrowanym środowisku, w którym możesz poszerzać swoje możliwości w miarę rosnących potrzeb. Wypróbuj platformę 3DEXPERIENCE w chmurze za jedyne 354 € przez 3 miesiące.

 

CATIA V5 Engineering Excellence

 • Wysoka wydajność i jakość wymiany danych
 • Projektowanie bryłowe oraz elementów z blach giętych
 • Zastosowanie wymiarów i tolerancji na każdym etapie procesu bezpośrednio w modelu 3D
 • Symulacje kinematyczne dużych zespołów
CATIA V5 Engineering Excellence
Collaborate More Efficiently with 3DEXPERIENCE ENOVIA > Image > Dassault Systèmes

Wydajniejsza współpraca z 3DEXPERIENCE ENOVIA:

 • Wspomaganie procesów innowacji oraz zarządzania rozwojem produktu w środowisku współpracy zespołowej
 • Zarządzanie danymi produktu i cyklem życia z poziomu CATIA V5 dla pełnej elastyczności i identyfikowalności
 • Inteligentne wyszukiwanie, nawigacja w przeglądarce i funkcje planowania zespołowego w celu zwiększenia wydajności

Więcej możliwości projektowych z 3DEXPERIENCE CATIA:

 • Wysoka jakość projektowania produktów w zakresie mechanicznym
 • Jednolite rozwiązanie przepływu pracy dla kreatywnych projektów, dzięki którym produkty jutra mogą być opracowywane, projektowane i doświadczane
 • Zintegrowane środowisko projektowania systemów elektrycznych 3D
 Amplify your Engineering Capabilities with 3DEXPERIENCE CATIA > Image > Dassault Systèmes
 Enhance your Simulation-Driven Design with 3DEXPERIENCE SIMULIA > Image > Dassault Systèmes

Projektuj w oparciu o wyniki symulacji dzięki 3DEXPERIENCE SIMULIA:

 • Skalowalne portfolio symulacji wspomagające ulepszanie i sprawdzanie poprawności projektów CATIA V5
 • Szeroki zestaw symulacji dostępnych w chmurze
 • Asystent definiowania zadania symulacyjnego

Zoptymalizowane planowanie procesów produkcyjnych dzięki 3DEXPERIENCE DELMIA:

 • Niezbędne funkcje planowania i zarządzania procesami wytwarzania dla projektów wykonanych w CATIA V5
 • Rozwiązania do zarządzania produktem, procesem i strukturą zasobów (PPR) dla projektu lub programu
 • Wspomaganie planowania procesu od koncepcji do jego realizacji
Optimize your Process Planning with 3DEXPERIENCE DELMIA > Image > Dassault Systèmes

Zainteresowany? Prosimy
o podanie swoich danych kontaktowych, a chętnie udzielimy więcej informacji.

Watch