Dwa fundamenty skutecznego zarządzania projektami i współpracy w zespole

Rosnąca złożoność biznesu, produktów i procesów wpływa na zdolność do realizowania projektów w zakładanym terminie. Tylko 36% projektów jest realizowanych na czas i w ramach założonego budżetu, 45% projektów spóźnia się lub przekracza budżet, 19% ponosi porażkę.

Kierownicy projektów spędzają większość czasu na gromadzeniu danych, które szybko tracą aktualność, a nie na faktycznym zarządzaniu projektem. Dzieje się tak dlatego, że dane dotyczące projektu funkcjonują oddzielnie od samego projektu. 

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy też członkiem zespołu wspólnie opracowującego projekt, nasze rozwiązania w zakresie zarządzania projektami niwelują tę lukę.

kierownik projektu > chmura 3DEXPERIENCE > Dassault Systèmes

Project Manager Role

Poświęcaj mniej czasu na gromadzenie danych, a więcej na właściwe działania związane z zarządzaniem projektem. 

planowanie projektu > chmura 3DEXPERIENCE > Dassault Systèmes

Project Planning Role

Proste i lekkie narzędzie do planowania projektów, umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym.

Obejrzyj jedno z naszych webinariów, aby dowiedzieć się więcej

Zarządzanie projektami w oparciu o dane > chmura 3DEXPERIENCE > Dassault Systèmes

Zarządzanie projektami w oparciu o dane | 25 min

Zarządzanie projektami w oparciu o dane łączy dane dotyczące rozwoju produktu z samym projektem, dzięki czemu kierownicy projektów
nie muszą
już korzystać z wielu różnych systemów ani poświęcać czasu na „ręczne” gromadzenie informacji o aktualnym statusie projektu od poszczególnych członków zespołu. Zamiast tego mogą oni skupić się na właściwych działaniach związanych z zarządzaniem projektem: ocenie postępów, identyfikacji i ograniczeniu ryzyka oraz takiemu dostosowaniu zasobów, aby utrzymać lub nawet wyprzedzić harmonogram. Zaktualizowany status materiałów dostarczonych przez dowolnego członka zespołu jest natychmiast odzwierciedlony w planie projektu. 

Z tego webinarium dowiesz się, jak skrócić cykle projektowania
i sprawdzić stan projektu w czasie rzeczywistym, aby podejmować świadome decyzje dzięki zarządzaniu projektem opartym na danych.

Planowanie projektów w oparciu o zespół > chmura 3DEXPERIENCE > Dassault Systèmes

Planowanie projektów zespołowych | 10 min

Dzięki planowaniu w oparciu o pracę zespołową, poszczególne zespoły mogą łatwo udostępniać zadania i harmonogramy, bez potrzeby ingerencji formalnego kierownika projektu. Nasz Project Planner to bardzo proste i lekkie narzędzie do planowania projektów, wyposażone w innowacyjny mechanizm planowania, który pozwala optymalizować projekty.

W ramach tego webinarium wyjaśniamy jak każdy członek zespołu, niezależnie od swojej lokalizacji, może z łatwością współpracować z innymi wykorzystując planowanie w oparciu o zespół.

Dostępność z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i przy użyciu dowolnego urządzenia – nasze rozwiązanie do zarządzania projektami to „jedno narzędzie dla wszystkich”, spełniające potrzeby każdego z elementów funkcjonowania biznesu (badania i rozwój, sprzedaż, kierownictwo, marketing…). Narzędzie to wspiera pracę zespołową i pomaga w realizacji projektów na czas.

Dzięki platformie 3DEXPERIENCE zlokalizowanej w chmurze, można bezpiecznie współpracować z biura albo z domu, posługując się komputerem, tabletem, a nawet smartfonem!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Get Started