Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Aby wypracować przewagę konkurencyjną i elastycznie reagować na zmienne warunki rynkowe, firmy powinny odpowiednio zaplanować swoją transformację organizacyjną – pokazuje badanie  przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes.

 

Badanie, zatytułowane "Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, przeprowadzono w Q1&Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych z sektorów: Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

 

Zaproszenie do udziału w badaniu skierowane zostało do osób odpowiedzialnych za obszary zarządzania firmą, IT, operacyjne: decydentów/menedżerów wysokiego szczebla/dyrektorów.

 

W ramach projektu zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną:

  • integracja cyfrowa
  • skracanie łańcuchów dostaw
  • zrównoważony rozwój
  • pracownicy przyszłości.

 

Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Zarejestruj się

Pobierz