Firmy przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych

White Paper IDC : 5 zaleceń dotyczących sposobu cyfryzacji procesów produkcyjnych

Rewolucja cyfrowa radykalnie zmienia czynniki sukcesu na konkurencyjnym rynku

Do 2023 r. co najmniej 50% wartości dodanej w globalnej produkcji będzie generowana przez technologie cyfrowe.

Gdzie wprowadzić niezbędne zmiany?

Aby zagwarantować długoterminowy sukces biznesowy, wprowadzanie innowacji musi zostać przyspieszone, a koszty zmniejszone. Dzięki temu firmy będą mogły sprawnie reagować na nowe oczekiwania oraz dostosowywać swoje procesy w skalowalny sposób. Zmiany wpływają na cały łańcuch wartości. Dla firm produkcyjnych oznacza to, że muszą wdrożyć zharmonizowaną bazę danych i przeprowadzić całościową transformację modelu organizacyjnego, operacyjnego i informatycznego. To pozwoli im konkurować na globalnym rynku dzięki nowym produktom cyfrowym, usługom i modelom biznesowym.

Analiza oparta na faktach, najlepsze praktyki i rekomendacje

IDC przebadało  ponad 200 przedsiębiorstw przemysłowych w Niemczech i Szwajcarii. Prawie połowa wszystkich badanych menedżerów IT stwierdziła, że cyfryzacja ich firmy jest dla nich najważniejszym zadaniem na najbliższe lata. Pobierz pełną wersję Raportu IDC  i zapoznaj się  z najlepszymi praktykami i rekomendacjami dotyczącymi szybszego wprowadzania innowacji na rynek, dzięki codziennej działalności opartej na danych.

Pobierz Raport IDC

Pobierz