Ile kosztuje Twoją firmę nieefektywna współpraca?

Dowiedz się, w jaki sposób udoskonalenie współpracy może przyczynić się do zwiększenia rentowności produktu.

Jakość współpracy ma znaczenie na każdym etapie rozwoju produktu. Bez efektywnej współpracy nie da się opracować nowego produktu ani wprowadzić go na rynek. Możliwość pracy zespołowej wielu grup i działów — zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią — wymaga m.in. sprawnego koordynowania procesów, danych, wiedzy, pomysłów, harmonogramów i kanałów komunikacji. Dodatkowe wyzwanie stanowi coraz większa złożoność dzisiejszych produktów.

Nieefektywna współpraca prowadzi do opóźnień, błędów i wzrostu kosztów — wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na rentowność.

W opracowanym przez firmę Tech-Clarity e-booku pt. „Koszt niedostatecznej współpracy działów technicznych” przedstawiono te wyzwania i wyjaśniono, w jaki sposób nowoczesne platformy innowacyjne i narzędzia wspomagające współpracę mogą pomóc w:

  • zwiększeniu wydajności działów technicznych;

  • zmaksymalizowaniu możliwości współpracy inżynierów z osobami, które nie korzystają z oprogramowania CAD;

  • usprawnieniu wymiany informacji pomiędzy działami technicznymi i produkcyjnymi;

  • przyspieszeniu wykrywania problemów dzięki lepszej komunikacji pomiędzy inżynierami produktu i ekspertami symulacji;

  • ograniczeniu ryzyka związanego z niepewnością rynkową poprzez uwzględnianie opinii klientów.

Wypełnij formularz i przeczytaj e-book!

Przeczytaj e-book

Pobierz