Oprogramowanie GEOVIA Mining

Twórz wizję, projektuj i realizuj projekty kopalń dzięki zaawansowanej technologii górniczej GEOVIA. 

Dowiedz się, w jaki sposób możesz zwiększyć wartość bieżącą netto i podnieść wydajność

Od miejsca wydobycia po port wysyłki — rozwiązania cyfrowej kopalni GEOVIA pomogą Ci udoskonalić plany i procesy w kopalni, poprawić wartość bieżącą netto i przybliżyć Cię do poziomu prawdziwie inteligentnej kopalni

Nasze oparte na kooperacji i zintegrowane środowisko pracy, bazujące na platformie 3DEXPERIENCE, pozwala: 

  • tworzyć kompleksowe, bezpieczne i łatwo dostępne repozytorium wszystkich danych, a także ułatwia udostępnianie danych członkom zespołu i interesariuszom;

  • uruchamiać zaawansowane aplikacje do analizy danych, aby uzyskać istotne informacje, które zwiększą niezawodność projektów, planów i procesów danych;

  • wykraczać poza technologię tworzenia cyfrowego odwzorowania kopalni, aby tworzyć potężne, dynamiczne modele wirtualnych odwzorowań.

Czym jest inteligentna kopalnia?

Inteligentna kopalnia to kopalnia cyfrowa, która umożliwia zarówno ekologiczne, jak i dochodowe wydobywanie poprzez wykorzystanie dostępnych obecnie technologii, takich jak sprzęt do autonomicznego górnictwa, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona oraz centrum zarządzania danymi.

Smart Mine> thumbnail > Dassault Systèmes
Software for geologists and surveyors > thumbnail > Dassault Systèmes

Oprogramowanie dla geologów i geodetów

Nasze oprogramowanie dla geologów i geodetów obsługuje operacje odkrywkowe i podziemne oraz projekty eksploracyjne i można go użyć niezależnie od towaru, złoża rudy czy metody wydobycia.

Nasze aplikacje umożliwiają geologom określenie cech fizycznych złoża nawet na podstawie ograniczonych informacji poprzez integrację krytycznych funkcji, takich jak modelowanie złoża lub pokładu rudy, analiza geostatystyczna, modelowanie i szacowanie zasobów, generowanie modelu blokowego oraz badanie.

 

Oprogramowanie dla kierowników robót górniczych i produkcyjnych

Nasze oprogramowanie dla kierowników robót górniczych i produkcyjnych to w pełni zintegrowane narzędzie potrzebne do nadzorowania aktualnego tempa i wydajności wydobycia górniczego, planowania przyszłej produkcji kopalni, monitorowania jakości rudy lub minerałów, koordynowania harmonogramów produkcji kopalni podczas wiercenia, piaskowania, wydobycia rud i minerałów, a także do gospodarowania odpadami oraz nadzorowania działania i dostępności sprzętu do prac ciężkich, w tym planowania okresów konserwacji. 

Software for mining and production managers > Thumbnail > Dassault Systèmes
Software for mine engineers and mine planners > Thumbnail > Dassault Systèmes

Oprogramowanie dla inżynierów górniczych i planistów kopalni

Oprogramowanie GEOVIA dla inżynierów górniczych i planistów kopalni stanowi pomost między funkcjami planowania, układania harmonogramów i operacji dla kopalni odkrywkowych, powierzchniowych i podziemnych wszystkich typów i rozmiarów. Dzięki naszej aplikacji dla kopalni odkrywkowych możesz przeprowadzać analizy ekonomiczne i badania wykonalności, równoważyć harmonogramy w całym okresie eksploatacji kopalni oraz optymalizować mieszanki i zapasy.  Nasza aplikacja do zastosowań powierzchniowych i podziemnych umożliwia przygotowywanie harmonogramów długo- i krótkoterminowych z modeli blokowych, siatkowych i poligonalnych generowanych przez nasz własny system planowania prac w kopalni lub przez inne produkty do geologii przemysłowej i planowania prac w kopalni.

Surpac

Narzędzia Surpac GEOVIA dla geologów, geodetów i inżynierów górniczych umożliwiają zarządzanie danymi z otworów wiertniczych, modelowanie geologiczne, modelowanie blokowe, tworzenie przykładowych kompozycji i geostatystyk, projektowanie kopalń, planowanie kopalń oraz szacowanie zasobów. Modułowa i konfigurowalna struktura narzędzi Surpac ułatwia geologom określanie fizycznych cech depozytu na podstawie ograniczonych informacji oraz wyodrębnianie i wizualizację orientacji bezpośrednio z otworów wiertniczych, pozwala inżynierom opracowywać projekty i plany operacji odkrywkowych lub podziemnych umożliwiające maksymalizację uzysku kruszcu przy jednoczesnym przestrzeganiu ograniczeń projektu, a zespołom produkcyjnym kopalni umożliwia zarządzanie odwiertami, piaskowaniem i badaniami oraz wykorzystywanie danych z otworów wiertniczych do optymalizacji wydobycia rezerwowego.
 

Whittle

Optymalizacja odkrywki jest pierwszym krokiem na drodze do uwolnienia pełnego potencjału ekonomicznego kopalni odkrywkowej. GEOVIA Whittle nie tylko udostępnia planistom kopalni narzędzia potrzebne do optymalizacji kształtów odkrywki (zagnieżdżone powłoki odkrywki) przy użyciu algorytmu Lerchsa-Grossmana (LG) lub Pseudoflow, ale także umożliwia kompleksową optymalizację kopalni, obejmującą planowanie strategiczne, szczegółowe modelowanie kosztów, cen i uzysku, optymalizację mieszania i odkrywki, a także racjonalizację zapasów. To przełomowe rozwiązanie umożliwiające znaczne zwiększenie wartości bieżącej netto (NPV) zarówno samej kopalni odkrywkowej, jak i całego przedsiębiorstwa.

MineSched

GEOVIA MineSched tworzy oparte na celu, długoterminowe i krótkoterminowe harmonogramy z wykorzystaniem modeli blokowych, siatkowych i poligonalnych generowanych przez nasz własny system planowania prac w kopalni lub przez inne produkty do geologii przemysłowej i planowania prac w kopalni. W przypadku kopalń odkrywkowych MineSched akceptuje i planuje dowolną liczbę odkrywek oraz upraszcza automatyczne planowanie faz kopalni odkrywkowej i rozgałęzień górniczych. W przypadku kopalń podziemnych aplikacja wspiera modelowanie przepływu materiałów przez hałdy, przepusty rudy i poziomy transportu materiałów, a także rozwój i planowanie produkcji.
 

Rozpocznij pracę z GEOVIA

Pobierz