DELMIA Global Operations

Zapewnienie ciągłości cyfrowej w wirtualnych i rzeczywistych warunkach działania

Doskonałość operacyjna wymaga harmonii pomiędzy elementami sieci wartości. Oprogramowanie DELMIA na platformie 3DEXPERIENCE® stanowi kompleksowe rozwiązanie dla interesariuszy w obrębie całej ich sieci wartości — od dostawców, poprzez producentów, operatorów logistycznych i przewoźników, aż po usługodawców i pracowników.

Odkryj rozwiązania DELMIA:

Optymalizacja planowania w różnych dziedzinach > Estakada > Dassault Systèmes®

Planowanie i optymalizacja

Umożliwia planowanie, tworzenie harmonogramów i optymalizację złożonych procesów biznesowych w oparciu o rzeczywiste dane. Więcej informacji

Dziedzina operacji produkcyjnych > Dwóch mężczyzn w fabryce > Dassault Systèmes®

Operacje produkcyjne

Przekształcanie globalnych operacji w celu osiągnięcia i utrzymania doskonałości operacyjnej.
Więcej informacji

Dziedzina inżynierii przemysłowej > Fabryka > Dassault Systèmes®

Inżynieria przemysłowa

Umożliwia wydajne wdrażanie innowacji poprzez planowanie, symulację i modelowanie operacji globalnych.
Więcej informacji

Dziedzina współpracy operacyjnej > Dyskusja grupowa > Dassault Systèmes®

Operacje oparte na ścisłej współpracy

Zapewnia jednolity, aktualny widok przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Więcej informacji

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu DELMIA

1 minute 48 seconds

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Get Started