Oprogramowanie DELMIA Digital Manufacturing

Współpracuj, twórz modele i optymalizuj operacje przy użyciu oprogramowania DELMIA i platformy 3DEXPERIENCE. Dowiedz się jak rozwiązania DELMIA mogą pomóc w zapewnieniu ciągłości cyfrowej w wirtualnych i rzeczywistych warunkach działania.

Doskonałość operacyjna wymaga harmonii pomiędzy elementami sieci wartości. Oprogramowanie DELMIA na platformie 3DEXPERIENCE® stanowi kompleksowe rozwiązanie dla interesariuszy w obrębie całej ich sieci wartości — od dostawców, poprzez producentów, operatorów logistycznych i przewoźników, aż po usługodawców i pracowników.

Odkryj rozwiązania DELMIA:

DELMIA 3D Lean

Rozwiązania DELMIA Collaborative Operations zapewnia całościową, opartą na modelach i danych cyfrową podstawę, która przełamuje bariery między użytkownikami pracującymi w różnych sektorach — od inżynierii, produkcji, aż po łańcuch dostaw.

Collaborative Operations Discipline > Group Discussion > Dassault Systèmes®

DELMIA Ortems i DELMIA Quintiq

Rozwiązania DELMIA DELMIA Supply Chain Planning i Optimization umożliwiają planowanie, tworzenie harmonogramów i optymalizację złożonych procesów biznesowych w oparciu o rzeczywiste dane w trakcie operacji produkcji, logistycznych, tranzytowych i roboczych — w zakresie wszystkich perspektyw planowania. W rezultacie otrzymuje się realistyczne plany, zoptymalizowane pod kątem kluczowych wskaźników wydajności, które zawsze pokrywają się z realiami prowadzonej działalności. DELMIA Ortems pozwala osiągnąć wydajną produkcję poprzez narzędzia do zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów. Jednocześnie DELMIA Quintiq umożliwia planowanie w zakresie całego łańcucha wartości, w tym planowania sprzedaży i operacji oraz procesów logistycznych.

Discipline Planning Optimzation > Flyover > Dassault Systèmes®

DELMIA Industrial Engineering

DELMIA 3D Virtual Factory pozwala producentom i usługodawcom sprawdzić w środowisku wirtualnym wszystkie procesy — od wpływ projektu po określenie sposobu sprostania globalnemu popytowi. Klienci mogą w środowisku wirtualnym weryfikować sieci wartości, układy fabryki oraz plany transportowe, procesowe, logistyczne i robocze, aby szybko reagować na działania konkurencji lub nowe możliwości rynkowe. Rozwiązania DELMIA Industrial Engineering są doskonałe dla producentów ergonomicznych produktów, robotów i wytwarzania innych produktów.

Discipline Industrial Engineering > Factory > Dassault Systèmes®

DELMIA Apriso

Rozwiązania DELMIA Manufacturing & Operations przekształcają globalne operacje w celu osiągnięcia i utrzymania doskonałości operacyjnej. Poprzez zapewnienie cyfrowej obsługi opartej na modelach i danych klienci mogą utworzyć i wyznaczyć typowy system procesów operacyjnych, którym można zarządzać i regulować całościowo w skali globalnej. DELMIA Apriso pozwala przenieść zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) na wyższy poziom poprzez utworzenie współdzielonego środowiska cyfrowego i zachowanie ciągłości.  Rozszerz swoje systemy wykonawcze w produkcji (MES) o operacje z zakresu jakości, zasobów magazynowych i nakładu pracy.

Discipline Manufacturing Operations > Two guys in a factory > Dassault Systèmes®

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu DELMIA

1 minute 48 seconds

Dlaczego warto wybrać DELMIA?

  • Oprogramowanie to oferuje pełną identyfikowalność wraz z analizami opartymi na danych
  • Zapewnia pełny dostęp do wszystkich danych produkcji, procesów i zasobów za pomocą jednolitego modelu danych — od inżynierii po hale produkcyjne
  • Klienci DELMIA wykorzystują to samo w pełni zintegrowane, w 100% dostosowane rozwiązanie do planowania i optymalizacji, aby planować nakłady pracy, środowisko produkcyjne i operacje logistyczne
  • Uzyskaj wgląd w planowanie i harmonogramy, aby zminimalizować zakłócenia
  • Przeprowadzaj symulacje za pomocą narzędzi, by wirtualnie definiować i optymalizować zasoby produkcyjne równocześnie z planowaniem produkcji.
  • Pozwala również rozplanować zadania pracowników oraz procesy zakładu i sprzętu w celu zapewnienia lepszej współpracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów prezentację DELMIA już dziś!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Skontaktuj się z nami