Zarządzanie projektem w oparciu
o dane. Gdziekolwiek jesteś.

Realizacja projektów na czas i w ramach budżetu

Oddzielne systemy rozwoju produktów i zarządzania projektami prowadzą do wzrostu kosztów projektowania, osłabienia mechanizmów podejmowania decyzji i poważnego marnotrawienia czasu. Zarządzanie projektami w oparciu o dane pozwala zarządzać projektem oraz danymi w czasie rzeczywistym na scentralizowanej platformie dostępnej w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Poskładaj wszystko w chmurze używając platformy 3DEXPERIENCE®!

Jako kierownik projektu chcesz poświęcać mniej czasu na gromadzenie danych, a więcej na działania związane z faktycznym zarządzaniem projektem, takie jak ocena postępów, identyfikowanie i ograniczenie ryzyka oraz dostosowanie zasobów, aby utrzymać lub nawet przyspieszyć harmonogram. Podejmij się roli kierownika projektu, aby:

  • Monitorować projekty poprzez zarządzanie nimi w oparciu o dostarczane dane, które natychmiast są integrowane z danymi dotyczącymi rozwoju produktów w ramach danego projektu

  • Koordynować zakres, harmonogram i zasoby, aby zrealizować projekt na czas i przy uwzględnieniu ograniczeń biznesowych

  • Ujawniać i zarządzać ryzykiem i problemami w oparciu o informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym

Wypełnij formularz i obejrzyj to webinarium, aby dowiedzieć się więcej!

Wypełnij formularz i obejrzyj to webinarium, aby dowiedzieć się więcej

Watch