Gotowość polskich firm produkcyjnych do transformacji cyfrowej i migracji do chmury

W kontekście ostatnich globalnych wydarzeń wzrasta zainteresowanie transformacją cyfrową.

Firma PMR, na zlecenie Dassault Systèmes, przeanalizowała wykorzystanie oprogramowania w dużych i średnich firmach produkcyjnych w Polsce, a także zbadała ich gotowość do transformacji cyfrowej. Z raportu wynika, iż doświadczenia firm związane z sytuacją kryzysową przyspieszą cyfrową transformację biznesu. Większość z badanych firm jest też coraz bardziej świadoma korzyści płynących z przetwarzania danych w chmurze.

Cloud and Digital Transformation Readiness - Text Image > Image > Dassault Systèmes®

73% badanych firm produkcyjnych odczuło w sposób negatywny skutki pandemii
60% procent firm jest w trakcie wdrażania różnych rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej
46% badanych firm deklaruje korzystanie z rozwiązań chmurowych

Jak dokładnie firmy rozumieją cyfrową transformację? Co jest przeszkodą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań? Czego oczekują firmy od dostawców oprogramowania, szczególnie w kontekście wdrażania rozwiązań typu Cloud?

Pobierz nasz raport w języku polskim i dowiedz się więcej o sytuacji polskich firm produkcyjnych i ich planach inwestycji w nowe rozwiązania IT.

Zapoznaj się z Raportem PMR

Pobierz