A DASSAULT SYSTÈMES ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A 3DEXPERIENCE platformot fejlesztő Dassault Systèmes (a „3D EXPERIENCE Vállalat”) mindig is fontosnak tartotta az érintett felek adatainak védelmét napjaink digitális világában, és tisztában van azzal, milyen felelőséggel jár a személyes adatok kezelése. A jelen Adatvédelmi szabályzat azt tartalmazza, hogy milyen adatvédelmi gyakorlatot követ a Dassault Systèmes S.E. és annak leányvállalatai (a továbbiakban együttesen: „3DS”), amikor személyes adatokat gyűjtenek, használnak fel, tárolnak vagy egyéb módon dolgoznak fel a 3DS weboldalai, mobilalkalmazásai, amelyekre a jelen Adatvédelmi szabályzat hivatkozik, a márka közösségi médiaoldalai („Webhelyek”), valamint a 3DS ügyfelei számára nyújtott termékek és szolgáltatások („Szolgáltatások”) kapcsán feldolgozott adatok. A tájékoztató ismerteti az egyének személyes adataival kapcsolatos jogait és választási lehetőségeit.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos országokra néhány kiegészítő jellegű feltétel is vonatkozhat, melyekről a jelen Adatvédelmi szabályzat végén olvashat bővebben.

A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA – ÖSSZEFOGLALÁS

A jelen Adatvédelmi Szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 3DS mint adatkezelő dolgoz fel, azaz az a fél, aki meghatározza, milyen személyes adatok gyűjthetők online (többek között a 3DS Webhelyein keresztül), offline, illetve milyen céllal gyűjthetők ezek.

A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a következőkre:

 • A 3DS munkavállalóinak és jelöltjeinek személyes adataira;
 • A 3DS által az ügyfelei vagy egyéb harmadik fél nevében feldolgozott, a vonatkozó megállapodásban meghatározott személyes adatokra.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat információt szolgáltat az alábbiakkal kapcsolatban:

 • A személyes adatok típusa, amelyeket a 3DS gyűjthet Önről (pl. az Ön elérhetősége);
 • A személyes adatok gyűjtésének módja;
 • A személyes adatok feldolgozásának célja és jogi háttere (pl. a jogszabályoknak való megfelelés, marketing célokra való felhasználás az Ön hozzájárulásával);
 • Az Ön jogai és választásai a személyes adatokkal kapcsolatban: az Ön illetékességi területétől függően megilletik a személyes adatainak 3DS általi feldolgozásához kapcsolódó törvényes jogok, beleértve a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, továbbításához, vagy a személyes adatai feldolgozásával szembeni tiltakozáshoz való jogot. Lakóhelyétől függetlenül a 3DS tiszteletben tartja a marketing célú kapcsolatfelvétel elutasítására irányuló kérelmét;
 • Elérhetőségeink

Az Ön kényelme érdekében előfordulhat, hogy olyan hiperhivatkozások szerepelnek a 3DS Webhelyein, amelyek a 3DS által nem birtokolt és nem ellenőrzött egyéb webhelyekre mutatnak. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik ezekre a webhelyekre, és a 3DS nem tartozik felelősséggel sem külső felek webhelyeinek tartalmáért, sem pedig az általuk gyűjtött személyes adatokért. A 3DS javasolja, hogy olvassa el az Ön által látogatott egyéb webhelyek és használt szolgáltatások adatvédelmi szabályzatait.

A 3DS ÁLTAL GYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozik. Azonosítható személynek számít az a személy, akit közvetlen vagy közvetett módon be lehet azonosítani, főként valamilyen azonosítószámra vagy az adott természetes személyre vonatkozó egy vagy több tényezőre történő hivatkozás révén.

A 3DS által feldolgozott személyes adatok minden esetben a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokhoz szükséges adatokra korlátozódnak.

Az alább részletezett céloktól függően a 3DS által feldolgozott személyes adatok körébe tartoznak:

 • A személyes és céges kapcsolattartási információk, például vezetéknevek és keresztnevek, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám(ok) és beosztás;
 • A profiladatok, például felhasználói azonosító és jelszó, profilkép, egyetem, megszerzett diploma és képesítés, elvégzett tanfolyamok; a szervezet (vállalat, iskola stb.) típusa, a szervezet neve, a szervezet nagysága, részleg, ágazat és alágazati szektorok;
 •  Vásárlásokkal kapcsolatos tranzakciós adatok (beleértve a 3DS Webhelyein keresztül történő vásárlást), eseményregisztrációk és számlázási adatok (például hitelkártyaadatok, bankszámlaadatok), aláírás;
 • Egészségügyi adatok: Ha részt vesz egy, a 3DS által szervezett rendezvényen, előfordulhat, hogy egészségügyi adatokat kérünk be Öntől, kizárólag abból a célból, hogy beazonosítsuk és a rendezvény során a fogyatékkal élő vagy speciális étrendet követő személyek igényeit és tekintettel legyünk azokra.  Emellett további kiegészítő személyes adatok megadását is kérhetjük, amelyek feldolgozása a rendezvény során szükséges;
 • Az azzal kapcsolatos felhasználási adatok (pl. IP- és MAC-címek, naplók), ahogyan Ön a 3DS Szolgáltatásait használja, beleértve a cookie-kból származó adatokat a lentebb leírtak szerint, valamint a 3DS reklámjaival kapcsolatos központi beállításokon keresztül gyűjtött adatokat (adott esetben).

Ilyen személyes adatokat a 3DS az alábbi módon gyűjthet:

 • Közvetlenül Öntől a Szolgáltatásokon keresztül vagy egyéb módon közölve;
 • Automatikusan;
 • Harmadik felektől, például:
  • - A munkáltatójától, iskolájától vagy egyéb szervezettől, amelyhez tartozik,
  • - Harmadik felektől, akiket megbízott, hogy személyes adatait osszák meg a 3DS-szel;
  • - Nyilvános adatbázisokból.

A kötelezőnek minősített személyes adatok megadása önkéntes alapon történik, azonban szükséges a 3DS Szolgáltatások igénybevételéhez

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 3DS Szolgáltatások nem a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében kiskorúnak minősülő gyermekek számára készültek. Amennyiben Ön kiskorú, nem használhatja a 3DS Szolgáltatásokat, kivéve, ha a szülei vagy gyámja előzetesen engedélyt adott. Ha a 3DS tudomást szerez arról, hogy gyermektől gyűjtött személyes adatokat, azokat a lehető leggyorsabban törli.

A 3DS ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Azok a célok, amelyekből a 3DS feldolgozza az Ön személyes adatait, az alább leírt jogalapok szerint vannak átcsoportosítva. Ha az ilyen jogalapok bizonyos adatvédelmi törvények szerint nem alkalmazhatók, a 3DS csak a jogszabály által megengedett módon használja fel az Ön személyes adatait

Az Ön hozzájárulásával

 • kommunikáljon Önnel, beleértve az olyan eseteket, amikor Ön tájékoztatást kér a 3DS Szolgáltatásaival kapcsolatban, regisztrál a 3DS Webhelyeire, felmérésekben vesz részt, vagy engedélyezi a 3DS számára, hogy meghatározott tevékenységeket végezzen (pl. közzétegye az ajánlásait és jóváhagyásait a 3DS Webhelyein), valamint általánosságban véve a 3DS által végzett kommunikációs és marketingtevékenységek céljából;
 • meghatározza az Ön igényeit és érdeklődési körét, hogy a legmegfelelőbb Szolgáltatásokat biztosíthassa Önnek;
 • Ön személyre szabottan, interaktív módon tudja használni a 3DS Webhelyeit, és azok minden funkciójához hozzáférhessen;
 • lehetővé tegye Önnek, hogy megjelenítsen néhány személyes adatot a profiljához kapcsolódóan, miközben ötleteket és egyéb információkat oszt meg a Webhelyek, többek között a 3DEXPERIENCE platform más felhasználóival a 3DS Szolgáltatásairól folytatott kommunikáció során.

A 3DS Szolgáltatások  nyújtására vonatkozó megállapodás létrejötte érdekében

 • lehetővé tegye Önnek a regisztrációt valamely rendezvényre, szemináriumra, webináriumra vagy a jelentkezést valamely versenyre, beleértve az Ön által regisztrált és látogatott események nyomon követését és kezelését, valamint a 3DS közösségi fórumokra való feliratkozást; fiók létrehozását a 3DS Szolgáltatásainak igénybevétele céljából, valamint felhasználói azonosító igénylését, mint amilyen pl. a „3DEXPERIENCE azonosító”.
 • a 3DS üzleti kapcsolatot folytathasson Önnel, (az értékesítési lehetőségekkel, a kereskedelmi ajánlatokkal, a beszerzéssel, a szerződésekkel, a megrendelésekkel, a számlákkal, a kiszállítással és a támogatással – beleértve a 3DS Szolgáltatások felhasználói számára lényeges információkat – és a 3DS Szolgáltatások vagy professzionális szolgáltatások biztonságával kapcsolatban);
 • kezelje az Ön 3DS Szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzési és/vagy minősítési programját, amibe beletartozhat az Ön tanulási folyamatának azzal a céllal történő nyomon követése, hogy ezek az információk rendelkezésre álljanak az Ön számára:
 • A szolgáltatások működtetését, fenntartását, adminisztrálását és fejlesztését.

Az alábbi jogos érdekeknek eleget téve:

Mielőtt a 3DS jogos érdekein alapuló céloknak megfelelően feldolgozná az Ön személyes adatait, figyelembe veszi és törekszik kiegyensúlyozni az Önt érintő mindenfajta lehetséges (pozitív és negatív) hatásokat. Kivéve, ha a 3DS rendelkezik az Ön hozzájárulásával vagy ha egyébként törvényileg előírt, illetve megengedett a számára, a 3DS nem fogja felhasználni az Ön személyes adatait olyankor, amikor az Önt érő hatás meghaladja az Ön személyes adatainak feldolgozásához fűződő jogos érdeket az alábbi esetekben:

 • az Ön által tapasztalt élmény minőségének javítása, az Ön igényeinek és érdeklődési körének jobb megértése, valamint a 3DS Szolgáltatásokkal kapcsolatos élményének személyre szabása, beleértve az Ön beállításainak megőrzését;
 • információnyújtás hasonló árucikkekkel és termékekkel kapcsolatos marketingtevékenységeken keresztül, amennyiben Ön már használ 3DS Szolgáltatásokat;
 • a 3DS és az Ön közötti üzleti kapcsolat céljából, amikor Ön a 3DS valamely potenciális ügyfele, ügyfele, beszállítója vagy üzleti érdekelt fele nevében jár el (az értékesítési lehetőségekkel, a kereskedelmi ajánlatokkal, a beszerzéssel, a szerződésekkel, a megrendelésekkel, a számlákkal, a kiszállítással és a támogatással – beleértve a 3DS Szolgáltatások felhasználói számára lényeges információkat –, a 3DS Szolgáltatások vagy  professzionális szolgáltatások biztonságával kapcsolatban és képzésekkel);
 • A 3DS szoftverkalózkodás-ellenes és megfelelőségi programjának végrehajtása
 • Anonimizált adatok létrehozása;
 • A 3DS Kiberbiztonsági Program keretében a csalárd, káros, jogosulatlan, etikátlan vagy illegális tevékenységekkel szembeni védelem, kivizsgálás és elrettentés, valamint a biztonság és a biztonság megelőzése.

A 3DS összekapcsolhatja az Ön személyes adatait további releváns, nyilvánosan elérhető információkkal vagy más adatkezelés során gyűjtött személyes adatokkal.

A törvények betartása érdekében

 • a megfelelőségi jogszabályokkal kapcsolatos 3DS jogi kötelezettségek teljesítése, adott esetben automatizált ellenőrzéseken keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan, a korrupcióellenes törvényeket, a hatályos exportszabályozásokra, kereskedelmi szankciókra és -rendeleteket, valamint a szankciós programokat világszerte, például az Egyesült Államok Exportigazgatási Szabályzatát (EAR) és a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) speciálisan kijelölt állampolgárokra vonatkozó szankciói és, az Európai Unió Tanácsának rendeletei;
 • az Ön pénzügyi adatainak tárolása egy külső fél félnek minősülő fizetési szolgáltatónál;
 • A törvényes kéréseknek és jogi eljárásoknak való megfelelés, például az alábbiakban részletezett kormányzati hatóságok idézéseinek vagy kéréseinek megválaszolása.

A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A 3DS nem tárolja a szükségesnél tovább az Ön személyes adatait. Kizárólag addig őrzi meg ezeket, ameddig erre a fent leírt célok teljesüléséhez szükség van. A megőrzés időtartama az adatkategóriától és az adatkezelési tevékenységtől függően eltérő lehet. A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározása érdekében a 3DS figyelembe veszi a személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a személyes adatok jogosulatlan használatából vagy közzétételéből fakadó veszélynek való esetleges kitettséget, azokat a célokat, amelyek érdekében a 3DS feldolgozza az Ön személyes adatait (megvizsgálva, hogy a 3DS ezeket a célokat egyéb módszerekkel is el tudná-e érni), valamint a vonatkozó jogi követelményeket:

 • amikor Ön hozzájárulását adja, egészen addig, amíg azt vissza nem vonja;
 • amikor a 3DS megállapodást kötött Önnel vagy az Ön munkaadójával, egészen addig, amíg a megállapodás hatályos, figyelembe véve a vonatkozó helyi elévülési időket;
 • amikor a 3DS jogos érdekből használja fel az Ön adatait, korlátozott ideig, amely elegendő ahhoz, hogy biztosíthassa az Ön személyes adatainak méltányos feldolgozását, illetve amíg Ön kifogást nem emel azzal kapcsolatban, hogy a 3DS felhasználja az Ön személyes adatait, a 3DS olyan kényszerítő erejű jogos indokai alapján, amelyek a feldolgozás folytatását indokolják, és amelyek elsőbbséget élveznek az Ön tiltakozáshoz fűződő érdekével szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • amikor a 3DS köteles eleget tenni valamilyen jogszabályi kötelezettségnek, a megőrzési idő a vonatkozó jogszabálynak megfelelően kerül meghatározásra;
 • Amikor az Ön személyes adataira jogérvényesítéshez vagy jogi követelésekkel szembeni védekezéshez van szükség, akkor a 3DS a vonatkozó megőrzési időszak végéig vagy a szóban forgó követelési igény rendezéséig őrzi meg az Ön személyes adatait.

A megőrzési időszak végén az Ön személyes adatait töröljük vagy anonimizáljuk az adatvédelmi előírásoknak megfelelő eljárással és módszerekkel.

AZON HARMADIK FELEK, AKIKKEL A 3DS MEGOSZTJA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

A 3DS nem ad bérbe, illetve nem értékesít információkat, de az alábbi kategóriákba tartozó szervezetekkel megoszthatja az Ön személyes adatait, ha arra bizonyos üzleti célok miatt van szükség:

 • A 3DS Vállalatcsoporton belül: A 3DS Vállalatcsoport egy világszerte jelen lévő, többszintű vállalati struktúrával rendelkező szervezet, amely amerikai, ázsiai és európai telephelyein keresztül megbízható és proaktív szolgáltatásokat kínál Önnek. Globális tevékenységéből adódóan előfordulhat, hogy a 3DS-nek meg kell osztania az Ön személyes adatait a vállaltcsoporton belül a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelő célokból (pl. ügyfélszolgálat nyújtása érdekében).
 • A 3DS megbízható érintett felei
   • - Rendezvény- vagy reklámszponzorok: A 3DS megoszthatja az Ön személyes adatait olyan megbízható szponzorokkal, mint amilyenek a 3DS viszonteladói, akikkel a 3DS közösen szervez rendezvényeket vagy marketingakciókat. Ha Ön regisztrál valamely rendezvényre, a 3DS megoszthatja az Ön nevét, e-mail-címét és cégének nevét a rendezvény más résztvevőivel és támogatóival, elősegítve a rendezvényhez kapcsolódó kölcsönös kommunikációt és eszmecserét.
   • - A 3DS üzleti partnerei: (https://www.3ds.com/partners/ https://www.solidworks.com/how-to-buy/find-solidworks-reseller/): A 3DS megoszthatja az Ön személyes adatait a 3DS üzleti partnereivel, például az Önnel kapcsolatban lévőviszonteladókkal, akik megfelelő ajánlatokat vagy Szolgáltatásokat nyújtanak Önnek vagy munkaadójának.
   •  - A 3DS nevében eljáró harmadik felek: A 3DS szükség esetén harmadik fél vállalatokat és magánszemélyeket bízhat meg, és megoszthatja velük az Ön személyes adatait a 3DS számára nyújtott szolgáltatásaik során, hogy a 3DS nevében kezeljék azokat és Szolgáltatásokat nyújtsanak (például képzés, ügyfélszolgálat, tárhelyszolgáltatás, fizetési szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a 3DS Szolgáltatások megvásárlását, e-mail kézbesítése és adatbázis-kezelési szolgáltatások). Ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait kizárólag a 3DS utasításai szerint és a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő módon használják fel, és tilos az Ön személyes adatait bármilyen egyéb célra felhasználniuk vagy nyilvánosságra hozniuk.
 • Harmadik felek az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében, a 3DS az alkalmazandó jogszabályoktól függően nyilvánosságra hozhatja az Ön személyes adatainak egy részét kormányzati vagy bűnüldöző szervek vagy magánfelek számára, (a) ha a 3DS jóhiszeműen úgy véli, hogy a nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges a jogi eljárásnak való megfeleléshez (például végzés, idézés vagy egyéb bírósági végzés), (b) a 3DS Szolgáltatásait szabályozó feltételek érvényre juttatása, (c) a 3DS, a 3DS ügyfelei vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme, valamint (d) a csalárd, káros, jogosulatlan, etikátlan vagy törvénytelen tevékenység elleni védelem, nyomozás és elrettentés esetén. A 3DS felülvizsgálja a kérelmeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azok megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak. Ha egy kérelem túl sok információt tartalmaz, a 3DS megpróbálja szűkíteni azt, és ha lehetséges, kifogásolja az információk rendelkezésre bocsátását.
 • Harmadik felek számára a 3DS jogi és üzleti érdekeinek kiszolgálása vagy védelme érdekében:  A 3DS eladhatja, átruházhatja vagy egyéb módon megoszthatja üzleti tevékenységének vagy eszközeinek egy részét vagy egészét, beleértve az Ön személyes adatait is üzleti tranzakcióval (vagy potenciális üzleti tranzakcióval) kapcsolatban, mint például egyesülés, konszolidáció, felvásárlás, átszervezés, eszközértékesítés, vagy csőd, illetve a 3DS irányításának megváltozása, teljes vagy részleges felszámolása esetén, amely esetben a 3DS megfelelő erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a címzett köteles legyen tiszteletben tartani a jelen Adatvédelmi szabályzatot.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Amikor Ön a 3DS Webhelyét használja, és nem abban az országban él, ahonnan az adott 3DS Webhelyet üzemeltetik, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek további használatával beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Ön országán kívülre továbbítsák, ahol az adatvédelmi jogszabályok nem feltétlenül az Ön joghatóságával egyenértékű védelmet biztosítanak.

Világméretű, többszintű szervezet részeként a 3DS továbbíthatja az Ön személyes adatait egyik országból vagy régióból másik országba vagy régióba, beleértve Afrika, Ázsia, Európa és Amerika bármely pontját. Ez előfordulhat, ha a 3DS olyan Szolgáltatásokat nyújt Önnek, mint például a képzés, az ügyfélszolgálat vagy a tárhelyszolgáltatások.

Amikor a 3DS az Ön személyes adatait olyan országokba továbbítja, amelyek az Ön országának hatóságai (pl. az Európai Bizottság) szerint nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét, a továbbítás az Ön országának hatóságai által a személyes adatok megfelelő védelmét biztosító biztosítékok alapján történik, mint például az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek, az Ön tájékozott hozzájárulása a továbbításhoz vagy bármely egyéb vonatkozó mechanizmus.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége a 3DS által az Ön személyes adatainak továbbítása során alkalmazott mechanizmusról.

AZ ÖN JOGAI

A vonatkozó adatvédelmi törvényektől függően előfordulhat, hogy Ön a személyes adatait illetően az alábbi jogok némelyikével vagy akár mindegyikével rendelkezik:

 • személyes adataihoz való hozzáférés;
 • a 3DS által tárolt személyes adatairól készült másolat beszerzése;
 • személyes adatai helyesbítésére, kiegészítésére, frissítésére vagy törlésére vonatkozó kérelem;
 • feldolgozás korlátozása;
 • személyes adatai meghatározott módon történő feldolgozásának kifogásolása, ha az adott feldolgozás jogos érdekeken alapszik;
 • adathordozhatóság; és..
 • Ha személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapszik, Önnek bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását (pl. lemondás vagy leiratkozás a marketingkommunikációról).

Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, akkor a fiókjába való bejelentkezéssel gyakorolhatja a jogait. Másik lehetőségként a következő címre küldött e-mailben gyakorolhatja jogait: https://www.3ds.com/hu/privacy-policy/contact.

A kérelem nagyságrendjétől függően, és ha a vonatkozó jogszabály azt megengedi, a 3DS észszerű díjat számolhat fel az ilyen kérelmekkel összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére. A 3DS korlátozott körülmények között, de a vonatkozó jogszabályokkal és előírásokkal összhangban megtagadhatja Önnek a személyes adataihoz való hozzáférést.

A 3DS konkrét információkat kérhet Öntől személyazonosságának megerősítése vagy kérésének feldolgozása érdekében. Az alkalmazandó jogszabályok megkövetelhetik vagy lehetővé tehetik a 3DS számára, hogy elutasítsa a kérését, azonban a 3DS minden esetben magyarázatot ad Önnek az álláspontjáról, a jogszabályi korlátozások figyelembevételével.

ADATBIZTONSÁG

A 3DS megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az adatátvitel során, illetve az adatoknak a 3DS birtokába kerülésekor is megóvja az Ön személyes adatait az elvesztéstől, a visszaéléstől, a jogosulatlan használattól, a nyilvánosságra hozataltól, a módosítástól és a megsemmisítéstől. Azonban – bár a 3DS mindent megtesz az Ön személyes adatai védelmében – az internethasználathoz kapcsolódó elkerülhetetlen kockázatok fényében a 3DS nem tud teljes körű garanciát vállalni az adatok esetleges kiszivárgásának megakadályozására

Fontos, hogy Ön is körültekintően járjon el a személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében. Ön tartozik felelősséggel a jelszava és a felhasználói fiókjában szereplő adatok bizalmas kezeléséért. Ebből kifolyólag mindenképpen ki kell jelentkeznie az adott munkamenetből, amennyiben a számítógépet másokkal megosztva használja.

COOKIE-K ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

A 3DS által használt cookie-k

A 3DS Szolgáltatásaiban tapasztalt böngészési élmény javítása érdekében a 3DS cookie-kat vagy hasonló technológiákat alkalmaz, melyek feldolgozhatják az Ön személyes adatait.

Az adott Szolgáltatásoktól függően a 3DS különböző típusú cookie-kat használ:

 • A feltétlenül szükséges cookie-k mindig használatban vannak; mivel ezek nélkülözhetetlenek a 3DS Szolgáltatásainak megfelelő használatához, ezért ezek nem kapcsolhatók ki. Lehetővé teszik például a személyre szabási beállítások mentését (választott nyelv, szolgáltatás bemutatása, kosár mentése).
 • A funkcionális cookie-k arra szolgálnak, hogy növeljék a 3DS Szolgáltatásainak teljesítményét, valamint optimalizált funkciókat és személyesebb élményt biztosítsanak azáltal, hogy információkat gyűjtenek, amikor Ön  a 3DS Szolgáltatásait használja. A funkcionális cookie-k közé tartoznak az analitikai és teljesítménycookie-k is, amelyeket arra használnak, hogy információkat gyűjtsenek a 3DS Webhelyek forgalmáról és arról, hogy a felhasználók hogyan használják a 3DS Szolgáltatásokat. Az összegyűjtött információk közé tartozhat a 3DS Webhelyek látogatóinak száma, a 3DS Webhelyekre utaló weboldalak, a 3DS Webhelyeken látogatott oldalak, a 3DS Webhelyek látogatásának napszakai és időtartama, az, hogy Ön korábban már meglátogatta-e a 3DS Webhelyeket, és egyéb hasonló információk. A 3DS ezeket az információkat a 3DS Webhelyek hatékonyabb működtetésének elősegítésére, általános demográfiai információk gyűjtésére és a 3DS Webhelyeken folytatott tevékenység szintjének nyomon követésére használja fel.
 • A hirdetési cookie-kat a 3DS vagy harmadik felek helyezik el annak érdekében, hogy profilt alkossanak az Ön érdeklődési köre alapján, és személyre szabott, célzott tartalmat kínáljanak Önnek. Ezek a cookie-k nem közvetlenül tárolnak személyes adatokat, de az Ön böngészőjének és internetezéshez használt eszközének egyedi beazonosításán alapulnak.

Ha szeretné megtekinteni a 3DS által használt cookie-k részletes listáját és azt, hogy mire szolgálnak, kattintson ide.

Cookie-k letiltása

A funkcionális és a hirdetési cookie-kat lehetősége van eltávolítani vagy elutasítani bármikor a cookie-kat tartalmazó banneren keresztül vagy a Webhely láblécében található „Cookie-k beállításainak kezelése” linkre kattintva. Ha azonban nem fogad el bizonyos cookie-kat, előfordulhat, hogy a Szolgáltatások néhány funkciója és eleme nem fog megfelelően működni, és némi kellemetlenséget tapasztalhat ezek használata során. Előfordulhat például, hogy a 3DS nem ismeri fel a számítógépét vagy mobileszközét, így minden egyes alkalommal be kell jelentkeznie, amikor a 3DS Webhelyeket látogatja. Ha úgy dönt, hogy eltávolítja a hirdetési cookie-kat, akkor továbbra is láthatja a hirdetéseket, de azok nem feltétlenül lesznek relevánsak az Ön számára.

KAPCSOLAT – VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

A 3DS elkötelezett a személyes adatok bizalmas kezelése mellett. Az alábbi űrlapon keresztül fordulhat a 3DS adatvédelmi megbízottjához: https://www.3ds.com/hu/privacy-policy/contact 

 • kérdései vannak a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban;
 • bármilyen problémát tapasztal a személyes adataihoz való hozzáférést vagy a fent leírt jogait illetően;
 • úgy véli, hogy a 3DS nem tartja be a GDPR-t vagy a vonatkozó helyi adatvédelmi törvényeket;
 • okkal véli úgy, hogy személyes adatainak biztonsága veszélyben van, vagy visszaéltek azokkal.

Ha szeretne kérelmet benyújtani a 3DS globális adatvédelmi megbízottjának tett panasz formájában, küldjön egy levelet a jelen szabályzat végén feltüntetett címre, vagy küldje be kérelmét a fent hivatkozott űrlapon keresztül, melyben (az űrlap kötelezően kitöltendő adatai mellett és jogtípustól függően) szerepelnie kell a vitatott feldolgozás nevének vagy az arra való utalásnak, valamint minden egyéb kiegészítő információnak, amelyet a 3DS globális adatvédelmi megbízottja indokolt módon elkérhet.

Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió, Liechtenstein, Norvégia vagy Izland, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál.

Adott esetben a 3DS helyi adatvédelmi tisztviselőinek elérhetőségei az alábbi kiegészítő országos vagy regionális feltételekben találhatók.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYBA LÉPÉSÉNEK DÁTUMA ÉS MÓDOSÍTÁSAI

A 3DS fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa és frissítse a 3DS követelményeinek és körülményeinek megfelelően, illetve amennyiben az alkalmazandó jogszabályok és előírások ezt megkövetelik. A 3DS javasolja, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt az adatvédelmi gyakorlattal kapcsolatos legfrissebb információkért. Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatban jelentős változások történnek, a 3DS e-mailben vagy egyéb olyan módon tájékoztathatja Önt, amelyről úgy véli, hogy valószínűleg eléri Önt. Ez magában foglalhatja egy külön közlemény közzétételét a 3DS Webhelyein.

A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása az új feltételek 3DS általi közzétételével és/vagy az új változásoknak a Szolgáltatásokban történő végrehajtásával lép hatályba.

Dassault Systèmes Headquarters 

10, Rue Marcel Dassault

78140 Vélizy-Villacoublay

FRANCE

Utoljára frissítve: 2024. január 29