Klíč k úspěšnému řízení projektů a týmové spolupráci

Rostoucí složitost podnikání, produktů a procesů ovlivňuje Vaši schopnost dokončit projekty včas. Pouze 36% projektů je dokončeno v čase/v rámci rozpočtu, 45% má zpoždění, nebo překročí rozpočet, 19% není dokončeno.

Projektoví manažeři tráví většinu svého času shromažďováním dat namísto vlastního řízení projektu. To je způsobeno tím, že projektová data nejsou součástí vlastního projektu.

Ať už jste projektový manažer, nebo tým podílející se na realizaci projektu, naše řešení projektového řízení jsou tu, aby překlenula tuto mezeru.   

project manager > 3DEXPERIENCE cloud > Dassault Systèmes

Project Manager Role

Můžete věnovat méně času shromažďování dat a více času skutečným činnostem správy projektů.

project planning > 3DEXPERIENCE cloud > Dassault Systèmes

Project Planning Role

Jednoduchý a odlehčený Project Planning pro spolupráci v reálném čase s aktuálními daty odkudkoliv a kdykoliv.

Podívejte se na jeden z našich webinářů, kde se můžete dozvědět více.

Data-driven Project Management > 3DEXPERIENCE cloud > Dassault Systèmes

Produktově řízená správa projektů | 25 min

Produktově řízená správa projektů propojuje vývojová data Vašich produktů s projektem, takže projektoví manažeři již nemusí vyhledávat informace v různých systémech, ani trávit čas manuálním shromažďováním stavu projektu od členů týmu. Místo toho se mohou zaměřit na skutečné činnosti projektového řízení, vyhodnocování postupu, identifikace a snižování rizik a řízení zdrojů pro udržení projektového plánu, nebo jeho urychlení. Aktualizovaný stav výstupů od kteréhokoliv člena projektu se okamžitě promítne do stavu projektu.

V rámci tohoto webináře se dozvíte, jak je možné zkrátit vývojový cyklus a zjistit stav projektu v reálném čase tak, abyste mohli provádět projektová rozhodnutí na základě skutečného stavu projektu.

Team-based Project Planning > 3DEXPERIENCE cloud > Dassault Systèmes

Týmové plánování projektu | 10 min

V rámci týmového plánování projektu mohou týmy snadno sdílet úkoly a plány bez nutnosti mít formálního projektového manažera. Naše aplikace Project Planner je radikálně zjednodušený a odlehčený nástroj pro plánování projektu s inovativním plánovacím modulem pro optimalizaci Vašich projektů.

Tento webinář vysvětluje, jak může každý člen týmu, bez ohledu na to, kde se nachází, snadno spolupracovat pomocí týmového plánování projektu.

Naše řešení pro správu projektu je dostupné odkudkoliv a kdykoliv na jakémkoliv zařízení. Naše projektové řízení představuje  “univerzální nástroj” pro všechny oddělení společnosti (výzkum a vývoj, prodej, vedení, marketing, …). Podporuje týmovou spolupráci a pomáhá Vám v dokončení projektu v čase.

S platformou 3DEXPERIENCE na cloudu můžete bezpečně spolupracovat s Vašimi kolegy ať už z Vaší kanceláře, nebo z domu, na počítači, tabletu a dokonce i na mobilním telefonu.

Kontaktujte nás, chcete-li vědět více

Get Started